HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  București, 3 decembrie 2014.Nr. 1.076.  +  AnexăSTRATEGIE 03/12/2014