CRITERIILE din 28 iunie 2007de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.141/1.386/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 671 din 1 octombrie 2007.
     +  Articolul 1Centrele universitare și unitățile sanitare în care se desfășoară activitățile de pregătire a rezidenților se evaluează și se acreditează pentru un interval de cel mult 5 ani. Reacreditarea acestora se face de către o comisie formată din 3 coordonatori de programe de rezidențiat (3 directori de program în cazul specialității medicină de urgență), 2 îndrumători de formare în rezidențiat, un reprezentant al Ministerului Sănătății Publice, un reprezentant al Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și un reprezentant al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.  +  Articolul 2Comisia de acreditare/reacreditare se desemnează prin ordin al ministrului sănătății publice.  +  Articolul 3Criteriile de acreditare a centrelor și unităților sanitare în care se desfășoară programele de rezidențiat sunt:I. Criterii generaleAcreditarea unei unități sanitare pentru pregătire în specialitate se face pe baza următoarelor criterii:a) să aibă în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică-medicală și de educație continuă;b) să aibă o structură de servicii care acordă asistență medicală de specialitate unui număr de pacienți suficient de mare și variabil ca patologie, pentru a asigura acoperirea în totalitate a baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru modulul specialității acreditate pentru pregătire în rezidențiat;c) să includă ca îndrumători personal didactic autorizat sau medici specialiști cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure formarea și îndrumarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv.II. Criterii specificeUnitățile sanitare în care se desfășoară programe de rezidențiat în specialitatea medicină de familie sunt:a) cabinete medicale individuale de medicină de familie, în care desfășoară activitate medici primari sau specialiști medicină de familie;b) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic și tratament încadrate cu medici primari sau specialiști, confirmați în specialitățile corespondente din curriculă.------