ORDONANȚĂ nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1România adera la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.  +  Articolul 2Autoritățile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. (1) din Convenție sunt: tribunalele pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a) și d), camerele notarilor publici pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. c) și prefecturile pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).-------------Art. 2 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Rasvan Ungureanu
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  CONVENTIE 05/10/1961