ORDIN nr. 531/930/803/2017privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 531 din 29 mai 2017
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 930 din 26 iunie 2017
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 803 din 9 iunie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 iunie 2017  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
   +  ANEXĂMINISTERUL ECONOMIEISocietatea „Uzina Mecanică Mija" - filiala Companiei Naționale „ROMARM" - S.A.Cod unic de înregistrare: RO 2978636
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2017
  (la 18-08-2017, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 531 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 18 august 2017 )
  ----