ANEXĂ din 28 iunie 2007la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală (Anexa nr. 4)
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2007    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.141/1.386/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 671 din 1 octombrie 2007.
    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE CENTRUL NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ1.1. DEFINIȚIE: Specialitatea de Alergologie și Imunologie Clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor și sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare și imunodeficiențe. Alergologia se ocupă cu depistarea și diagnosticarea, profilaxia și tratamentul (medicamentos și/sau imunoterapie), asistența medicală și recuperarea pacienților cu boli alergice (afecțiuni de hipersensibilitate inițiate prin mecanisme imunologice). Imunologia clinică se ocupă cu disfuncțiile sistemului imunitar, precum și cu aspectele imunologice ale afecțiunilor în care este implicat sistemul imunitar. Asistența de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenței medicale multidisciplinare, și include, după caz, tratamente imunologice pentru pacienții cu boli și sindroame disimunitare prin mijloace nechirurgicale și neradioterapeutice.1.2. DURATA: 5 ani Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute și 40-50 de ore de studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite de formare universitară (CFU), astfel 1 credit = 25 ore de instruire. Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităților practice și studiului individual. La sfârșitul fiecărui modul de pregătire (cel puțin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu și îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU. Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări științifice și de educație continuă.1.3. STRUCTURA STAGIILOR1.3.1. Etapa inițială de angajare, luare în evidență, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentarea la spital și clinica repartizată, fixarea planului de activitate (2 săptămâni)1.3.2. Etapa de stagii (vezi anexa finală) ● Primii 2 ani: stagiu de dobândire a abilităților generale în specialitate, stagii de medicină internă și specialități medicale, pediatrie, medicina muncii:– Alergologie și imunologie clinică (inițiere în specialitate) - 6 luni– Medicină internă - 9 luni– Gastroenterologie - 3 luni– Terapie intensivă - 1 lună– Pediatrie generală (3 luni) și neonatologie (1 lună) - 4 luni– Medicina muncii - 1 lună ● Ultimii 3 ani: imunologie laborator, discipline complementare și desăvârșire în specialitate:– Imunologie fundamentală (curs și laborator) - 3 luni– Bioetică - 2 săpt.– Dermatologie - 2 ½ luni– Pneumologie - 2 luni– O.R.L. - 1 lună– Oftalmologie - 1 lună– Boli infecțioase - 2 luni– Reumatologie - 6 luni– Alergologie și imunologie clinică (curs, stagiu clinic, laborator) - 18 luni1.4. CONȚINUTUL STAGIILOR1.4.1. ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ1.4.1.1. Tematica lecțiilor conferință (400 ore)1. Epidemiologia bolilor alergice2. Genetica bolilor alergice3. Factorii de risc ai bolilor alergice4. Atopia; evoluția naturală a bolilor atopice și alergice5. Inflamația alergică; celule, mediatori, molecule de adeziune implicate în alergie6. Alergia ca boală sistemică7. Anticorpii IgE8. Receptorii pentru IgE9. Alergenele - nomenclatură, clasificare10. Alergenele - structură, proprietăți fizico-chimice, biologice11. Sursele alergenelor12. Factorii care influențează alergenicitatea13. Reactivitatea încrucișată a alergenelor/cross-reactivitatea14. Identificarea și cuantificarea alergenelor15. Polenurile ca aeroalergene16. Acarienii ca aeroalergene17. Mucegaiurile ca aeroalergene18. Epiteliile de animale și gândacii de bucătărie ca aeroalergene19. Alergene din veninuri și salivă de insecte20. Trofalergene și alți agenți de hipersensibilitate din alimente21. Alergene de contact22. Alergene medicamentoase23. Alergene ocupaționale24. Extracte alergenice pentru diagnostic și terapie25. Nomenclatura bolilor alergice (istoric, actualități)26. Metode de diagnostic în vivo în alergologie27. Metode de diagnostic în vitro în alergologie28. Rinite alergice intermitente și persistente29. Rinosinuzite alergice30. Polipoza nazală31. Astmul alergic la adult32. Astmul alergic la copil33. Astmul alergic la categorii speciale de pacienți (gravide, vârstnici, sportivi etc.)34. Astmul cu hipersensibilitate la aspirină/antiinflamatoare nesteroidiene35. Astmul cu hipersensibilitate la sulfiți36. Astmul de efort37. Astmul alergic ocupațional38. Sindromul rinită alergică și astm coexistent39. Aspergiloza bronhopulmonară alergică40. Sindromul Churg-Strauss41. Sindromul Loffler42. Pneumonia eozinofilică acută și cronică43. Sindromul eozinofilie-mialgie și sindromul hipereozinofilic idiopatic44. Eozinofiliile45. Pneumonii de hipersensibilizare (alveolite alergice extrinseci)46. Fibroza chistică47. Dischinezia ciliară primară48. Boala pulmonară obstructivă cronică49. Sarcoidoza50. Sindromul de tuse cronică51. Conjunctivite alergice intermitente și persistente52. Keratoconjunctivita vernală53. Keratoconjunctivita atopică54. Conjunctivita giganto-papilară55. Blefaroconjunctivita alergică de contact56. Keratoconjunctivita sicca57. Urticaria acută58. Urticaria cronică, urticaria cronică autoimună59. Vasculite urticariene60. Urticaria pigmentară61. Mastocitoza sistemică62. Boala serului și sindroame de tip boala serului63. Eritemul polimorf64. Eritemul nodos65. Urticaria dermografică66. Urticaria tardivă la presiune67. Urticaria solară și fotosensibilitatea din lupus și porfirii68. Urticaria la frig și patologia prin crioproteine serice69. Crioglobulinemii70. Tipuri speciale de urticarie (urticaria colinergică, aquagenică și de contact)71. Sindroame urticariene rare72. Urticaria din boli autoimune sistemice73. Urticaria din parazitoze74. Angioedemul ereditar prin deficit de C1-INH75. Angioedemul nonhistaminergic dobândit, fără urticarie76. Angioedemul histaminergic dobândit, fără urticarie77. Eczema atopică, sindromul dermatită/eczemă atopică78. Dermatite/eczeme - nomenclatură, clasificare, diagnostic diferențial79. Dermatita de contact alergică și iritativă80. Dermatita de contact alergică la metale81. Dermatita de contact alergică la adezivi, rășini și aditivi din cauciuc82. Dermatita de contact alergică la medicamente83. Dermatita de contact alergică indusă de plante84. Alergocosmetologie85. Dermatita de contact alergică ocupațională86. Dermatita de contact fotoalergică și fototoxică87. Reacții adverse medicamentoase - noțiuni de farmacovigilență88. Alergii medicamentoase mediate IgE89. Alergii medicamentoase non-IgE-mediate90. Reacții adverse medicamentoase prin alte mecanisme de hipersensibilitate91. Particularități ale reacțiilor adverse medicamentoase la nivel cutanat92. Particularități ale reacțiilor adverse medicamentoase la nivel pulmonar93. Alergia alimentară IgE-mediată și non-IgE-mediată94. Sindromul de alergie orală95. Boli gastrointestinale eozinofilice96. Boala celiacă și sindromul Heiner97. Reacții de hipersensibilitate la aditivi alimentari98. Intoleranțe alimentare cu mecanisme biochimice99. Alergia la alimente modificate genetic100. Anafilaxia alergică mediată IgE101. Anafilaxia alergică non-IgE-mediată102. Anafilaxia nonalergică103. Anafilaxia asociată cu factori fizici și anafilaxia idiopatică104. Reacții de hipersensibilitate la înțepături de insecte (venin)105. Reacții de hipersensibilitate la mușcături de insecte106. Alergia la latex107. Alergia la lichid seminal108. Reacții de hipersensibilitate la anestezice și miorelaxante109. Reacții de hipersensibilitate la plasmă și substituenți plasmatici110. Reacții de hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene și analgezice111. Reacții de hipersensibilitate la substanțe de contrast iodate112. Reacții de hipersensibilitate la antihipertensive113. Reacții de hipersensibilitate la agenți fibrinolitici, anticoagulante și hemostatice114. Reacții de hipersensibilitate asociate dializei115. Reacții de hipersensibilitate la antibiotice116. Reacții de hipersensibilitate la anticonvulsivante și medicamente de uz psihiatric117. Reacții de hipersensibilitate la antidiabetice118. Diete la pacientul alergic și cu reacții de hipersensibilitate119. Profilaxia bolilor alergice și atopice120. Măsuri de profilaxie a expunerii la alergene121. Imunoterapia specifică cu extracte alergenice administrată injectabil122. Imunoterapia specifică cu extracte alergenice administrată sublingual sau nazal123. Imunoterapia anti-IgE124. Bazele farmacologice ale acțiunii medicamentelor antialergice și antiinflamatoare125. Profilul de siguranță al medicamentelor antialergice și antiinflamatoare126. Profilul farmacoeconomic al medicamentelor antialergice și antiinflamatoare127. Tratamentul urgențelor alergologice128. Antihistaminicele H(1) de uz sistemic în alergologie129. Antihistaminicele H(1) de uz topic în alergologie130. Antihistaminicele H(2) și cele cu acțiune pe receptorii H(3) și H(4) în alergologie131. Antileucotrienele132. Glucocorticosteroizii inhalatori133. Glucocorticosteroizii intranazali134. Dermatocorticoizii135. Antidegranulantele mastocitare136. Bronhodilatatoarele137. Dispozitive de administrare inhalatorie a medicamentelor138. Dispozitive de administrare intranazală a medicamentelor139. Epidemiologia imunodeficiențelor140. Imunodeficiențele primare prin deficit imun umoral sau limfocitar B141. Imunodeficiențele primare prin deficit imun celular sau limfocitar T142. Imunodeficiențele primare prin deficit imun combinat sau limfocitar T și B143. Imunodeficiențele primare cu hiper-IgE144. Imunodeficiențele primare prin deficite ale funcției celulelor fagocitare145. Imunodeficiențele primare prin deficite ale componentelor sistemului complement146. Imunodeficiențe secundare malnutriției și de cauză iatrogenă147. Imunodeficiențe secundare unor boli infecțioase și maligne148. Sindromul de imunodeficiență dobândită - imunopatologie149. Sindromul de imunodeficiență dobândită - imunodiagnostic, imunoterapie150. Afecțiunile autoimune de organ și sistemice - imunopatologie, diagnostic, imunoterapie:151. Tiroidita autoimună, boala Graves152. Autoimunitatea endocrină și sindroamele poliendocrine autoimune153. Afecțiuni dermatologice buloase cu mecanism autoimun154. Uveite cu mecanism autoimun și mediate celular155. Miastenia gravis și sindromul miastenic Lambert-Eaton156. Scleroza multiplă, sindromul Guillain-Barre și alte afecțiuni demielinizante157. Boala Crohn și colita ulceroasă158. Miocardite, cardiomiopatii, pericardite cu mecanism imun, sindromul Dressler159. Hepatita autoimună160. Ciroza biliară primitivă, colangita sclerozantă - imunopatologie, imunomodulare161. Glomerulonefrite cu mecanism autoimun și prin complexe imune162. Sindromul Goodpasture163. Hemopatii autoimune164. Lupusul eritematos sistemic165. Artrita reumatoidă166. Spondilartropatii167. Sindromul Sjogren168. Polimiozita și dermatiomiozita169. Scleroza sistemică170. Boala mixtă a țesutului conjunctiv171. Vasculite sistemice - clasificare imunopatologică și caracteristici clinico-morfologice172. Granulomatoza Wegener173. Poliangeita microscopică174. Poliarterita nodoasă175. Purpura Henoch-Schonlein176. Vasculita crioglobulinemică177. Transplantarea, tipuri de grefe178. Recunoașterea aloantigenelor179. Imunocompatibilitatea180. Mecanisme imunologice ale rejetului grefelor181. Tipuri de rejet de grefă182. Teste de histocompatibilitate183. Teste de citotoxicitate184. Mecanismele imunomodulării185. Glucocorticosteroizii sistemici186. Inhibitori de calcineurină187. Sirolimus/rapamicina și micofenolatul mofetil188. Imunosupresive citotoxice189. Anticorpi monoclonali și policlonali în imunoterapie190. Terapia genică, antisens și cu celule stem (principii)191. Markeri imunologici tumorali și imunopatologia cancerului192. Gamapatii monoclonale - imunopatologie, imunodiagnostic, principii de terapie193. Imunoterapia în cancer (principii)194. Perturbări imunologice ale sistemului reproductiv195. Interrelații psiho-neuro-endocrino-imunologice196. Terapia de substituție în imunodeficiențele primare197. Citokine, inhibitori ai secreției citokinelor în imunoterapie198. Receptori de citokine și antagoniști lor în imunoterapie199. Imunizarea activă și pasivă (principii)200. Metode imunosupresive (plasmafereză, imunoadsorbție, citofereză)1.4.1.2. Baremul activităților practice în clinică de alergologie și imunologie clinică și laborator de imunologie– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare– demonstrarea abilităților de comunicare (prezentări de cazuri, referat) și cercetare (după caz)1. Teste cutanate alergologice prick la alergene de mediu: 10002. Teste cutanate alergologice prick la alergene alimentare: 10003. Teste cutanate intradermice (medicamente, veninuri, ser autolog): 10004. Teste cutanate alergologice patch: 10005. Teste cutanate alergologice prick sau patch la medicamente: 5006. Teste gravitaționale și volumetrice de determinare a expunerii la polenuri: 27. Teste morfologice de identificare a polenurilor și plantelor polenizatoare: 1008. Teste morfologice de identificare a acarienilor: 209. Teste morfologice de identificare a mucegaiurilor: 5010. Teste imunochimice pentru determinarea expunerii la aeroalergene: 511. Determinare PEF prin peak flow-metrie: 50012. Probe funcționale ventilatorii (spirometrie): 50013. Probe funcționale ventilatorii post-bronhodilatator: 50014. Teste de provocare nazală/conjunctivală cu alergene: 2015. Teste de provocare alimentară: 10016. Teste de provocare medicamentoasă: 50017. Teste de provocare cu agenți fizici: 50018. Teste de provocare la efort: 10019. Teste la alergene ocupaționale: 10020. Imunoterapie specifică cu extracte alergenice standardizate: 20021. Utilizarea trusei de urgență în alergologie: 20022. Determinarea IgE totale serice prin metode imunocromatografice: 10023. Determinarea IgE totale serice prin nefelometrie sau alte metode cantitative: 50024. Determinarea IgE specifice serice prin metode semicantitative: 10025. Determinarea IgE specifice serice prin metode cantitative: 5026. Determinare anticorpi IgG serici antigen-specifici: 1027. Determinarea componentelor sistemului complement: 50028. Determinarea C1-INH: 10029. Teste de laborator screening pentru imunodeficiențe primare umorale: 20030. Teste de laborator screening pentru imunodeficiențe primare celulare: 20031. Teste de laborator screening pentru imunodeficiențe primare ale celulelor fagocitare: 20032. Teste de laborator screening pentru imunodeficiențele dobândite: 30033. Teste de laborator avansate/de cercetare pentru investigarea imunodeficiențelor: 5034. Teste de laborator pentru determinarea autoanticorpilor: 30035. Teste de laborator pentru determinarea complexelor imune circulante: 10036. Teste de laborator pentru determinarea crioproteinelor: 30037. Teste imunologice de screening pentru transplantare: 5038. Teste imunologice de avansate pentru transplantare: 539. Determinări imunologice de markeri serologici tumorali: 30040. Determinări imunologice de markeri serologici virali: 30041. Determinări imunologice de markeri serologici bacterieni: 30042. Determinări imunologice de markeri serologici parazitari: 20043. Electroforeza proteinelor serice și imunoelectroforeza: 10044. Determinări de subseturi celule imune: 5045. Determinări de mediatori celulari, markeri serici de inflamație: 10046. Determinarea de mediatori umorali în produse biologice (altele decât serul) la pacienți cu patologie imuno-alergică: 1047. Hemoleucograme la pacienți cu patologie imuno-alergică: 100048. Investigații biochimice la pacienți cu patologie imuno-alergică: 100049. Exudate faringiene și nazale, analiza sputei: 50050. Uroculturi la pacienți cu patologie imuno-alergică: 50051. Coproculturi, examene coproparazitologice: 50052. Teste imunologice ale sistemului reproductiv: 10053. Explorări imagistice la pacienți cu patologie imuno-alergică: 100054. Examene citologice în produse biologice la pacienți cu patologie imuno-alergică: 10055. Examene anatomopatologice și imunohistochimice în patologia imuno-alergică: 2001.4.2. STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂ1.4.2.1. Tematica lecțiilor conferință (160 ore)1. Bronșita acută și cronică, emfizemul pulmonar2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică3. Pneumoniile4. Abcesul pulmonar5. Fibrozele pulmonare6. Cancerul bronhopulmonar7. Sindromul de compresie mediastinală8. Pleureziile9. Valvulopatii10. Endocardite infecțioase11. Tulburările de ritm și de conducere12. Pericarditele13. Miocarditele și cardiomiopatiile14. Boala cardiacă ischemică15. Sincopa16. Șocul cardiogen17. Bolile arterelor periferice18. Bolile venelor19. Edemul pulmonar acut cardiogen și necardiogen20. Cordul pulmonar cronic21. Insuficiența cardiacă congestivă22. Tromboembolismul pulmonar23. Hipertensiunea arterială24. Glomerulonefritele25. Sindromul nefrotic26. Nefropatii interstițiale27. Insuficiența renală acută28. Insuficiența renală cronică29. Transplantul renal și hemodializa30. Sindroame de malabsorbție31. Anemiile32. Leucemiile acute33. Sindroamele mielodisplazice34. Sindroamele mieloproliferative cronice35. Sindroamele limfoproliferative cronice36. Gamapatii monoclonale37. Sindroamele hemoragipare38. Sindroamele trombotice39. Diabetul zaharat40. Hemocromatoza1.4.2.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare– demonstrarea abilităților de comunicare (prezentări de cazuri, referat) și cercetare (după caz)1. Interpretări ECG: 2002. Examene radiologice: 2003. Explorări funcționale respiratorii: 904. Electrocardiograme (tehnică, interpretare): 1005. Examinări ultrasonografice (interpretare): 506. Oscilometrii (efectuare, interpretare): 107. Interpretări de buletine de analize hematologice (sânge periferic, măduvă osoasă): 2008. Interpretări de buletine de analize biochimice și imunologice: 2009. Puncții venoase la adult: 201.4.3. STAGIUL DE GASTROENTEROLOGIE1.4.3.1. Tematica lecțiilor conferință (50 ore)1. Boala de reflux gastroesofagian2. Gastritele acute și cronice3. Ulcerul gastric și duodenal4. Tumorile benigne și maligne ale tractului gastrointestinal5. Sindromul de malabsorbție6. Enteropatia glutenică7. Parazitozele intestinale8. Boala Crohn9. Rectocolita hemoragică10. Intestinul iritabil11. Pancreatitele acute și cronice12. Sindromul icteric13. Colecistitele și litiaza biliară14. Hepatitele cronice postvirale15. Hepatita autoimună16. Hepatite medicamentoase și autoimune17. Patologia hepatică indusă de alcool18. Cirozele hepatice19. Tumorile benigne și maligne ale ficatului și căilor biliare, chistul hidatic hepatic20. Afecțiuni hepatice cu determinare genetică1.4.3.2. Baremul activităților practice (interpretare)1. Examene radiologice ale tubului digestiv: 602. Endoscopii digestive: 303. Ecografii abdominale: 304. Paracenteza: 305. Puncție biopsie hepatică: 106. Investigații funcționale în gastroenterologie: 301.4.4. STAGIUL DE TERAPIE INTENSIVĂ1.4.4.1. Tematica lecțiilor conferință (20 ore)1. Resuscitarea cardiopulmonară2. Tehnici de menținere a permeabilității căilor aerifere: intubația traheală, traheotomia3. Oxigenoterapia4. Tehnicile de suport ventilator5. Defibrilarea electrică și cardioversia6. Echilibrul acido-bazic, tratamentul tulburărilor echilibrului acido-bazic7. Asistența în urgență și terapie intensivă a pacienților cu reacții sistemice severe de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxia severă și exacerbările severe ale astmului8. Asistența în urgență și terapie intensivă a pacienților cu angioedem cu localizare de gravitate9. Anestezia la bolnavii astmatici10. Anestezia la pacienții cu antecedente de reacții de hipersensibilitate la medicamente1.4.4.2. Baremul activităților practice1. Intubația orotraheală și nazotraheală - asistare/efectuare (inclusiv pe manechin): 10.2. Resuscitarea cardiopulmonară - asistare/efectuare (inclusiv pe manechin): 103. Defibrilare, cardioversie - asistare/efectuare: 54. Instalarea de linii venoase periferice/centrale - asistare și efectuare: 105. Cricotirotomie, cateterizare transtraheala, minitraheostomie percutană: tehnică, asistare, în condiții de necesitate.6. Oxigenoterapie, monitorizare puls-oximetrie: 101.4.5. STAGIUL DE PEDIATRIE1.4.5.1. Tematica lecțiilor conferință (70 ore)1. Alimentația sugarului și copilului mic2. Alimentația copilului sănătos și alergic3. Vaccinările în neonatologie și pediatrie4. Boala hemolitică neonatală5. Infecțiile tractului respirator superior6. Wheezing-ul recurent și astmul la copil7. Alergii alimentare la copil, intoleranța la lactoză și la gluten8. Sindroamele de malabsorbție la copil9. Boala inflamatorie cronică intestinală la copil10. Hepatitele în pediatrie11. Sindroamele de hipertensiune portală12. Parazitozele intestinale la copil13. Infecțiile tractului urinar la copil14. Anemiile hemolitice ș sindroamele hemoragipare la copil15. Leucemiile și limfoamele la copil16. Hematuriile și proteinuriile copilului17. Glomerulonefritele și sindroamele nefrotice în pediatrie18. Reumatismul articular acut19. Artritele cronice juvenile20. Colagenozele: lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita, sclerodermia, boala Kawasaki21. Vasculite imune în pediatrie22. Imunodeficiențele primare23. Imunodeficiențele dobândite în pediatrie24. Urticaria și angioedemul la copil25. Dermatita atopică și tipuri de prurigo în practica pediatrică26. Urgențele pediatrice majore1.4.5.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare– demonstrarea abilităților de comunicare (prezentări de cazuri, referat) și cercetare (după caz)1. Puncții venoase la copil: 102. Manevre de resuscitare a funcțiilor vitale: 203. Electrocardiograme: 204. Examene radiologice: 205. Explorări funcționale respiratorii la copii: 506. Interpretări de buletine de analize hematologice la copil: 507. Interpretări de buletine de analize biochimice și imunologice la copil: 508. Recomandări de preparate de lapte utilizate în alimentație: 201.4.6. STAGIUL DE MEDICINA MUNCII1.4.6.1. Tematica lecțiilor conferință (20 ore)1. Agenți etiologici în bolile profesionale2. Boli profesionale ale aparatului respirator3. Boli dermatologice profesionale4. Noțiuni de reabilitare medicală în caz de boală profesională, reinserție și reorientare profesională, noțiuni de legislație națională și europeană în medicina muncii.1.4.6.2. Baremul activităților practice1. Anamneze de boală profesională: 202. Asistarea și/sau efectuarea testelor de provocare cu agenți profesionali: 51.4.7. STAGIUL DE IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ1.4.7.1. Tematica lecțiilor conferință (50 ore)A. Anatomia și elementele celulare ale sistemului imunitar1. Organele limfoide: anatomie și funcție2. Celulele relevante ale răspunsului imun, trăsăturile lor unice de identificare, selecția pozitivă și negativă în cursul ontogenezei.B. Mecanismele imunologice1. Imunitatea înnăscută și dobândită2. Complexul major de histocompatibilitate - structura moleculară și funcția3. Antigenele - structură, epitopi, procesare și prezentare4. Imunogenetica5. Imunitatea mediată prin celulele Ta) Activarea celulelor T - receptorii celulelor T, recunoașterea epitopilor și moleculele accesorii în transducția semnaluluib) Citokinele și moleculele costimulatorii în activarea celulelor Tc) Răspunsul imun mediat prin celulele T - celule participante6. Imunitatea mediată prin celule Ba) Activarea celulelor B - interacțiunea cu celulele T și transducția semnaluluib) Producția de imunoglobuline și recunoașterea epitopilorc) Izotipuri de anticorpi și maturarea răspunsului umorald) Procese biologice inițiale de anticorpi - mediate prin IgM, IgG, IgA, opsonizarea, fixarea complementului, citotoxicitatea mediată celular anticorp-dependentăe) Imunoglobuline - structură, funcție, sinteză, reglare, receptori.f) Reacții imune mediateg) Complexele imune - proprietăți fizice, imunologice și mecanisme de clearance.7. Alte mecanisme imunologice, care implicăa) Celulele "natural killer".b) Celulele killer activate de limfokine.c) Bazofile activate.8. Interacțiuni receptor - ligand în funcționarea imună - molecule de adeziune, receptori pentru complement, receptori pentru IgE. Transducția semnalului ca rezultat al interacțiunii receptori - ligand. Polimorfismul genetic. Memoria imunologică.C. Modularea răspunsului imun.1. Citokine, chemokine, molecule de adeziune și factori de creștere.2. Inflamația și modularea ei.a) Mediatori - preformați și neoformați.b) Celule efectoare în inflamație (alergică și altele).c) Mastocitele și bazofilele - structură, activare, mediatori preformați, metabolismul acidului arahidonic, prostaglandine, leucotriene, PAF.d) Eozinofilele - structură, activare, mediatori.D. Imunitatea mucoaselor.1. Non-imunologică - enzime, acizi glicosali, flora normală.2. Imunologică - țesutul limfoid asociat mucoasei, procesarea antigenului, producția celulară și de anticorpi, traficul celular și procesul de "homing".E. Imunologia transplantului.1. Mecanismele de rejet2. Reacția grefă contra gazdă și gazdă contra grefăF. Imunologia tumorală1. Antigenele tumorale - antigene specifice tumorale unice și antigene tumorale asociate2. Oncogene, gene tumorale supresoare, translocații cromozomiale3. Mecanismele imunosupravegheriiG. Mecanisme imunoreglatoare1. Mecanismele de toleranță2. Rețele idiotipic.3. Apoptoza1.4.7.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare– demonstrarea abilităților de comunicare (prezentări de cazuri, referat) și cercetare (după caz)1. Tehnici înțelegerea principiilor și metodologiei acestor tehnici, în mod particular dacă ele sunt legate de:– măsurarea nivelului imunoglobulinelor,– claselor sau subclaselor de imunoglobuline,– anticorpi specifici,– fenotipările limfocitare,– răspunsul celular la mitogeni,– antigene sau– celule alogenice,– complexele imune,– examinarea proteinelor crioprecipitate,– activitățile complementului seric total și– componentelor complementului și– tiparea histocompatibilității.a) Serologic:– ELISA,– RIA, RAST,– FEIA,– eliberarea de histamină din bazofile sensibilizate,– imunodifuzie radială,– nefelometrie,– imunoblot,– cromatografie în fază lichidă de înaltă performanță,– imunoelectroforeza,– CIE– CRIEb) Celular:– citometrie în flux,– evaluarea chemotaxiei, fagocitozei, citolizei,– evaluarea proliferării limfocitare, producției de imunoglobuline.c) Imunofluorescența și histochimia imună.d) Molecular:– Northern, Southern, Western blot,– PCR– hibridizarea în situ.e) Hibridoame și anticorpi monoclonali.2. Caracteristicile efectuării testelor:– principii de sensibilitate, specificitate și valoare predictivă.1.4.8. MODUL DE BIOETICĂ1.4.8.1. Tematica curs (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariției bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii și metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferință prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferință2. Conceptele de sănătate, boală și suferință în contextul evoluției medicinii și științelor vieții3. Rolul credințelor și valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală și suferință (percepții particulare funcție de credința religioasă, etnie etc.)III. Relația medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relației medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relației medic - pacient4. Dreptatea, echitatea și accesul pacienților la îngrijirile de sănătateIV. Relația medic - pacient II - 2 ore1. Consimțământul informat2. Confidențialitatea în relația medic - pacient3. Relația medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relația medic - pacientV. Greșeli și erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noțiunilor de greșeală și eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicații juridice și deontologice3. Managementul greșelii și erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieții - 2 ore1. Libertatea procreației2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieții - 2 ore1. Definirea morții în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia și suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de țesuturi și organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică și genomică - 2 ore1. Eugenia și discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noțiunii de boală prin prisma cunoașterii genomului uman3. Etică și testarea genetică prenatală, neonatală și postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătățirii rasei umane prin intervenții geneticeX. Etica cercetării pe subiecți umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecți umani2. Protecția participanților într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică și convenții internaționale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecți umani3. Populații vulnerabile în contextul cercetării pe subiecți umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaționale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul științific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea științifică1.4.8.2. Tematica seminariilor (20 ore)I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor și principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei inițiale a jurământului lui Hipocrate și evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condițiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică și deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relației medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea și limitele consimțământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea și limitele confidențialității în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relația medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relației medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienților - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noțiunilor de greșeală și eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noțiunii de malpraxis2. Greșeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greșelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutul vieții pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieții pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de țesuturi și organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică și genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecți umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore1.4.9. STAGIUL DE DERMATOLOGIE1.4.9.1. Tematica lecțiilor conferință (50 ore)1. Infecții cutanate virale, bacteriene, fungice, epizoonoze2. Prurigouri3. Eczeme/dermatite4. Urticaria, vasculite urticariene5. Mastocitoze6. Dermatoze buloase7. Psoriazisul8. Eritrodermii9. Purpure10. Bolile tesutului conjunctiv (lupus eritematos, dermatomiozita, sclerodermia)11. Manifestări cutanate în imunodeficiențe12. Reacții adverse postmedicamentoase cutaneo-mucoase13. Eritem polimorf14. Eritem nodos15. Limfoame și pseudolimfoame cutanate16. Boala Kaposi17. Lichen plan și erupții lichenoide18. Dermatoze prin agenți fizici19. Manifestări cutanate dismetabolice (porfirii, amiloidoze, mucinoze, diabet zaharat)20. Medicația antiinflamatorie și imunomodulatorie în patologia cutanată1.4.9.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare– demonstrarea abilităților de comunicare (prezentări de cazuri, referat) și cercetare (după caz)1. Efectuarea de teste cutanate pentru diagnosticul dermatitelor prin hipersensibilizare: 402. Tehnica imunofluorescenței în dermatologie: 53. Citodiagnosticul Tzanck: 54. Examenul micologic în dermatologie: 105. Efectuarea biopsiei cutanate: 51.4.10. STAGIUL DE PNEUMOLOGIE1.4.10.1. Tematica lecțiilor conferință (40 ore)1. Structura și funcția sistemului respirator2. Bolile căilor aerifere3. Tumori toracice4. Infecții respiratorii non-TB5. Tuberculoza6. Bolile vasculare pulmonare7. Boli pulmonare interstițiale difuze8. Boli pulmonare iatrogene9. Bolile pleurei10. Insuficiența respiratorie11. Anomalii pulmonare genetice și de dezvoltare12. Sindroame de apnee13. Sindromul de tuse cronică14. Manifestări pulmonare în imunodeficiențe1.4.10.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare– demonstrarea abilităților de comunicare (prezentări de cazuri, referat) și cercetare (după caz)1. Peak-flow-metrie: 1002. Spirometrie: 1003. Pletismografie: 204. Factorul de transfer prin membrana alveolo-capilară: 205. Evaluarea gazelor sanguine: 206. Teste de provocare bronșică (nespecifică, specifică): 207. Sputa indusă: 108. Lavajul bronho-alveolar: 109. Toracocenteza: 101.4.11. STAGIUL DE OTO-RINO-LARINGOLOGIE1.4.11.1. Tematica lecțiilor conferință (20 ore)1. Rinitele acute și cronice2. Rinosinuzitele acute și cronice3. Tumori benigne și maligne rinosinusale4. Patologia inflamatorie și infecțioasă faringiană5. Patologia inflamatorie a glandelor salivare6. Laringitele acute și cronice7. Insuficiența respiratorie acută de cauză laringiană8. Adenopatia cervicală9. Otitele medii acute și cronice10. Farmacoterapia locală în ORL1.4.11.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare1. Rinoscopie și rinomanometrie: 202. Bucofaringoscopie: 203. Otoscopie: 104. Examene radiologie și CT în ORL: 205. Examenul de laborator al secreției nazale și evaluarea funcției ciliare: 101.4.12. STAGIUL DE OFTALMOLOGIE1.4.12.1. Tematica lecțiilor conferință (20 ore)1. Patologia pleoapelor și aparatului lacrimal2. Conjunctivitele3. Keratitele4. Patologia inflamatorie a sclerei5. Patologia inflamatorie a uveei6. Cataractele7. Glaucoamele8. Ochiul roșu și dureros9. Bolile de sistem cu complicații oculare10. Farmacoterapia locală oculară1.4.12.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare1. Examenul polului anterior al ochiului: 202. Examenul pleoapelor și conjunctivei: 203. Examenul citologic al lacrimilor, raclatului sau amprentelor conjunctivale: 201.4.13. STAGIUL DE BOLI INFECȚIOASE1.4.13.1. Tematica lecțiilor conferință (30 ore)1. Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare2. Infecții cutanate și ale sistemului limfatic3. Gastroenterite și enterocolite4. Infecții virale, bacteriene, fungice și parazitare cu manifestări cutaneo-mucoase5. Diareea infecțioasă6. Hepatite virale7. Infecții ale tractului urinar8. Infecția cu HIV, infecții la pacienți cu imunosupresie9. Particularități ale tratamentului antiinfecțios la pacienții cu afecțiuni de hipersensibilitate sau imunosupresie1.4.13.2. Baremul activităților practice– principiu, indicații, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare1. Recoltarea produse patologice (spută, secreții etc.): 202. Hemocultura: 53. Urocultura, coprocultură: 204. Examen coproparazitologic: 105. Exudat faringian, examen de spută: 106. Markeri imunologici serologici virali, bacterieni și parazitari: 201.4.14. STAGIUL DE REUMATOLOGIE1.4.14.1. Tematica lecțiilor conferință (100 ore)1. Poliartrita reumatoidă a adultului2. Artrita juvenilă idiopatică și boala Still3. Spondiloartropatiile seronegative4. Lupusul eritematos sistemic5. Sclerodermia sistemică6. Fenomenul Raynaud7. Miopatiile inflamatoare8. Boala mixtă a țesutului conjunctiv și alte colagenoze intricate9. Fasciita enzinoficilică difuză și sindromul mialgie-eozinofilie10. Sindromul Sjogren11. Vasculitele sistemice12. Boala (sindromul) Behcet13. Reumatismul articular acut14. Boala artrozică periferică15. Boala degenerativă a coloanei vertebrale16. Forme de reumatism abarticular17. Guta și alte atrite microcristaline18. Artrita psoriazică19. Artritele infecțioase și reactive20. Bolile ereditare ale tesutului conjunctiv21. Sindroame paraneoplazice musculo-scheletale22. Osteoporoza și osteonecroza aseptică23. Manifestări reumatologice din boli endocrine24. Tratamentul inflamator și imunomodulator în bolile reumatice1.4.14.2. Baremul activităților practice (interpretare)1. Teste biologice de inflamație și de alterare a răspunsului imun în reumatologie: 2002. Teste pentru explorarea metabolismului fosfo-calcic în reumatologie: 2003. Examene radiologice în reumatologie: 1204. Scintigrafii osoase: 205. Osteodensitometrii: 206. Interpretarea biopsiei sinoviale și a lichidului sinovial: 20 ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ 5 ANI STAGII PRACTICE ȘI CURSURI CONFERINȚĂ (ordinea stagiilor pentru primii 2 ani și următorii 3 ani este cea preferată de recomandările UEMS 2003)*Font 9* ● ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.1) 6 luni ● MEDICINĂ INTERNĂ (I.2) 9 luni ● GASTROENTEROLOGIE (I.3) 3 luni ● TERAPIE INTENSIVĂ (I.4) 1 lună ● PEDIATRIE (3 luni) ȘI NEONATOLOGIE (1 lună) (I.5) 4 luni ● MEDICINA MUNCII (I.6) 1 lună ● IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ (I.7) 3 luni ● BIOETICĂ (I.8) 2 săpt. ● DERMATOLOGIE (I.9) 2 ½ luni ● PNEUMOLOGIE (I.10) 2 luni ● O.R.L. (I.11) 1 lună ● OFTALMOLOGIE (I.12) 1 lună ● BOLI INFECȚIOASE (I.13) 2 luni ● REUMATOLOGIE (I.14) 6 luni ● ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.15) 18 luni┌───────┬───────┬───────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬──────┐│ AN │ANUL I │ ANUL II │ ANUL III │ ANUL IV │ANUL V│├───────┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┼────┬────┼──────┤│STAGIUL│I.1│I.2│I.2│I.3│I.4│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9│I.10│I.11│I.12│I.13│I.14│I.15│ I.15 │└───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┘ CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ANATOMIE PATOLOGICĂ  +  Articolul 1. - Definiție Școala de Specializare în Anatomie Patologică are scopul de formare a medicilor specialiști în sectorul profesional al diagnosticului anatomo-cito-histopatologic al bolilor, care include următoarele activități: examen macroscopic (cu ocazia efectuării necropsiei, și cu ocazia examinării macroscopice a pieselor chirurgicale), examen microscopic citopatologic (frotiuri, amprente și puncțiile aspirative cu ac fin), histopatologic la parafină (al biopsiilor obținute de la endoscopii, prin puncție - biopsie, al secțiunilor recoltate din piesele chirurgicale, sau al pieselor recoltate la necropsie) histopatologic la gheață (sau al secțiunilor prelevate intraoperator), imunohistochimic și eventual ultrastructural. Art. 2. - Responsabilitatea pregătirii de specialitate Specializarea în Anatomie Patologică se desfășoară în cadrul Catedrelor de Anatomie Patologică din Facultățile de Medicină, recunoscute de Ministerul Sănătății Publice, sub conducerea unui profesor (sau conferențiar) universitar în Anatomie Patologică (activitățile teoretice și practice), respectiv în Serviciile Clinice de Anatomie Patologică și în Serviciile de Anatomie Patologică bine utilate ale spitalelor mari, sub conducerea unui medic primar anatomo-patolog cu experiență îndelungată (activitățile practice). Alegerea locului de desfășurare a Rezidențiatului se face cu ocazia promovării examenului de rezidențiat. Locul poate fi schimbat pe motive temeinice, o singură dată, dar numai pentru un centru de pregătire echivalent. Pentru unele module, locul de desfășurare poate fi alt centru bine utilat din țară sau străinătate. Art.