HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping**1)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010  Notă
  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 și ulterior adoptării a mai fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.
   +  Articolul 1(1) Se aprobă structura organizatorică a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi al Agenției Naționale Anti-Doping este de 53, inclusiv demnitarii.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa nr. 1Numărul maxim de posturi = 53, inclusiv demnitariSTRUCTURA ORGANIZATORICĂA AGENȚIEI NAȚIONALE ANTI-DOPING*Font 8* ┌─────────────────────────────────────────┐ │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ȘI A │ ┌─────────────────┐ │PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE│ │ │ ┌─────────────────┐ │ AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING ├---------┤ AGENȚIA ├---------┤ COMISIA DE APEL │ └─────────────────────────────────────────┘ │ NAȚIONALĂ │ └─────────────────┘                       ┌───────────────────┐ │ ANTI-DOPING │                       │COMISIA DE ACORDARE├---------┤ │                       │A SCUTIRILOR PENTRU│ └────────┬────────┘                       │ UZ TERAPEUTIC │ │                       └───────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │ CONSILIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A │ ┌────────┴────────┐ ┌──────────────────┐ │ TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANȚE ├─────────┤ PREȘEDINTE ├────────┤CONSILIUL DIRECTOR│ │ CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ │ └────────┬────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────────────────────────────┘ │                                                              │                              ┌──────────────────┐ │                              │CABINET PREȘEDINTE│<───────────┤ ┌─────────────────────────────┐                              └──────────────────┘ ├───────>│COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)│                                                              │ └─────────────────────────────┘                                                              │                                        ┌─────────────────────┴──────────────────────┐                                        │ │                                        v v                              ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREȘEDINTE │                              └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘                                        │ │                                        v v                            ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐                            │ DIRECȚIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECȚIA GENERALĂ DE TESTARE, │                            │ADMINISTRATIV, JURIDIC│ │ ANTITRAFIC SUBSTANȚE INTERZISE, │                            │ ȘI RESURSE UMANE │ │RELAȚII PUBLICE ȘI INTERNAȚIONALE│                            └──────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ Notă
  ──────────
  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.
  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 12 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2REGULAMENT (A) 25/10/2006