HOTĂRÂRE nr. 384 din 31 mai 2017privind rechemarea unui consul general
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 6 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Doamna Ioana-Gabriela Costache se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.  +  Articolul 2Doamna Ioana-Gabriela Costache îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 mai 2017.Nr. 384.-----