HOTĂRÂRE nr. 373 din 25 mai 2017privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 6 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 alin. (1) din Legea nr 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 373.  +  ANEXĂ
  Datele de identificare ale imobilului rezultat din investiţii care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii
  *Font 7*┌────┬──────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┐│Nr. │Persoana juridică în  │  Nr. MFP    │Codul de│ Denumirea     │    Descriere tehnică     │     Adresa          │Valoarea de││crt.│ administrarea căreia │             │clasifi-│  bunului      │                          │                     │ inventar  ││    │  înscrie imobilul    │             │care    │               │                          │                     │ (în lei)  ││    │                      │             │        │               │                          │                     │           ││    │                      │             │        │               │                          │                     │           │├────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ 1  │Institutul Naţional   │Se va atribui│ 8.25.01│ Bloc alimentar│Suprafaţă construită      │Municipiul Bucureşti,│  6.361.472││    │de Boli Infecţioase   │   nr. nou.  │        │               │la sol                    │sectorul 2,          │           ││    │"Prof. Dr. Matei Balş"│             │        │               │C34 = 726 mp              │str. Dr. Calistrat   │           ││    │   CUI 9524980        │             │        │               │Suprafaţă construită      │Grozovici nr. 1      │           ││    │                      │             │        │               │desfăşurată = 1.583,10 mp │                     │           ││    │                      │             │        │               │Regim de înălţime = S+P+1E│                     │           ││    │                      │             │        │               │CF nr. 216306             │                     │           │└────┴──────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴───────────┘
  ----