ANEXĂ din 12 decembrie 2016privind situația cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 2)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 bis din 19 decembrie 2016    Notă
    *) Abrobată prin ORDINUL nr. 2.844 din 12 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 din 19 decembrie 2016.
    Situația prezentată în continuare este doar exemplificativă.┌───────────────────┬───────────────────┬────────┬─────────────┬──────────┐Reglementări │ Reglementări IFRS │Ajustări│Reclasificări│Explicații│OMFP nr. 1.802/2014│ │valorice│ informații │ │├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ ││Denumire │ Valoare │Denumire │ Valoare │ │ │ ││indicator│indicator│indicator│indicator│ │ │ │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────┴──────────┘ -----