HOTĂRÂRE nr. 581 din 14 septembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 19 septembrie 2006  În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 306/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Iulian Gîlcă
  București, 14 septembrie 2006.Nr. 581.  +  AnexăREGULAMENT din 14/09/2006------