ORDIN nr. 527 din 29 iulie 1999pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 12 august 1999    Ministrul sănătății,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 116/1999, având în vedere prevederile art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilesc ca activități conexe serviciilor medicale furnizate, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 116/1999, de unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică care se înființează conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, activitățile care au legătură cu serviciile medicale furnizate și servesc realizării acestora.  +  Articolul 2Activitățile conexe serviciilor medicale furnizate potrivit art. 1 sunt următoarele:a) activități de tehnică dentară;b) biologie medicală;c) biochimie medicală;d) chimie medicală;e) activități de fizică medicală;f) activități de fizioterapie; g) activități de psihologie medicală;h) activități de logopedie;i) activități de sociologie medicală;j) activități de optometrie medicală, optică medicală;k) activități de protezare ortopedică;l) activități de protezare auditivă. (la 16-03-2021, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 334 din 9 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 16 martie 2021 )  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Hajdu Gabor
    -----------