HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 55 din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, în baza prevederilor Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, denumită în continuare Lege, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  București, 18 mai 2017.Nr. 337.  +  AnexăNORME METODOLOGICE privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României