HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 25 mai 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 20-22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora dispoziţiile acestei legi privind secţiile de votare se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale,ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) şi art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2016,văzând că datele şi informaţiile privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare din Registrul secţiilor de votare sunt publice,în temeiul art. 21 alin. (2) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, se abrogă.
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Marian Muhuleţ
  Contrasemnează:
  Vicepreşedinte,
  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Vicepreşedinte,
  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 23 mai 2017.Nr. 19.  +  ANEXĂMETODOLOGIE din 23 mai 2017