DECIZIE nr. 270 din 1 octombrie 2014privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014  Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.288 din 26 septembrie 2014,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (8) şi (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:1. Radu Codruţ Ştefănescu - preşedinte director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; (la 13-05-2015, Punctul 1. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 136 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015 ) 2. Iohan Neuner - membru, rector al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti;3. Sergiu Ţâra - membru, director executiv - Asociaţia Comunelor din România;4. Ciprian Nicolae Nica - membru, notar public - Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; (la 16-05-2017, Punctul 4. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 410 din 16 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2017 ) 5. Melania Rusnac - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;6. Diana Doina Ţenea - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;7. Iuliana Mihaela Zobuian - membru, director cabinet - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;8. Antonie Călcioiu - membru, director - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;9. Constantin Mitache - membru, director general - Asociaţia Municipiilor din România. (la 16-05-2017, Punctul 9. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 410 din 16 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2017 )  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă:a) Decizia prim-ministrului nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările ulterioare;b) Decizia prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Bucureşti, 1 octombrie 2014.Nr. 270.--------