HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru,
  ministrul economiei,
  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul sănătăţii,
  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul educaţiei naţionale
  şi cercetării ştiinţifice,
  Adrian Curaj
  Ministrul tineretului
  şi sportului,
  Elisabeta Lipă
  Ministrul culturii,
  Vlad Tudor Alexandrescu
  Ministrul mediului,
  apelor şi pădurilor,
  Cristiana Paşca Palmer
  Ministrul comunicaţiilor
  şi pentru societatea informaţională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 6 ianuarie 2016Nr. 1.    +  AnexăNORME METODOLOGICE din 06/01/2016