DECIZIE nr. 1 din 27 martie 2017privind aprobarea taxei de eliberare a Cardului profesional european pentru farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2017    Văzând referatul Departamentului contabil privind costurile procesării datelor şi informaţiilor, precum şi ale eliberării Cardului profesional european, în temeiul art. 633 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România d e c i d e:  +  Articolul 1Pentru eliberarea Cardului profesional european către farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România se instituie o taxă de 200 de lei.  +  Articolul 2Taxa prevăzută la art. 1 se va plăti înaintea eliberării Cardului profesional european. Taxa poate fi plătită în numerar la sediul Colegiului Farmaciştilor din România, situat în Str. Viitorului nr. 4, sectorul 2, Bucureşti, sau prin virament bancar în contul RO45 BACX 0000 0000 3683 2250, deschis la Unicredit Bank, Sucursala Unirea, titular Colegiul Farmaciştilor din România.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
    Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    Bucureşti, 27 martie 2017.Nr. 1.----