ORDIN nr. 43 din 24 februarie 2017privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 336.549 din 9 februarie 2017 al Serviciului extensie, consultanţă, cercetare, inovare, formare profesională,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 24 februarie 2017.Nr. 43.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA
  prestărilor de servicii specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cuantumul tarifelor
  *Font 7*┌────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────────────────────────┐│Nr. │              Servicii                      │          UM              │ Tarif │       Observaţii          ││crt.│                                            │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│1.  │Multiplicare materiale informative pe suport│lei/pagina suport hârtie; │1      │                           ││    │hârtie sau pe suport magnetic               │lei/suport magnetic       │10     │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│2.  │Elaborare proiecte de investiţii pentru     │% din valoarea proiectului│3-6    │în funcţie de complexitatea││    │accesarea fondurilor europene prin          │                          │       │proiectului şi preţurile   ││    │PNDR 2014-2020                              │                          │       │practicate în anul 2016    │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│3.  │Elaborare proiecte de accesare fonduri pe   │% din valoarea proiectului│3      │                           ││    │sM 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri din  │                          │       │                           ││    │PNDR 2014-2020 şi întocmire dosar de plăţi  │                          │       │                           ││    │pentru tranşa 1                             │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│4.  │Elaborare proiecte de accesare fonduri pe   │% din valoarea proiectului│2-3    │în funcţie de valoarea     ││    │sM 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de acti-│                          │       │proiectului şi preţurile   ││    │vităţi nonagricole în zonele rurale din     │                          │       │practicate în anul 2016    ││    │PNDR 2014-2020 şi întocmire dosar de plăţi  │                          │       │                           ││    │pentru tranşa 1                             │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│5.  │Elaborare proiecte de accesare fonduri pe   │lei/proiect               │1.000  │                           ││    │sM 6.3 - Dezvoltarea fermelor mici din      │                          │       │                           ││    │PNDR 2014-2020 şi întocmire dosar de plăţi  │                          │       │                           ││    │pentru tranşa 1                             │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│6.  │Întocmire dosare plăţi pentru proiecte      │lei/documentaţie          │150    │                           ││    │finanţate prin măsura 141 - Sprijin pentru  │                          │       │                           ││    │fermele agricole de semisubzistenţă,        │                          │       │                           ││    │tranşele 3, 4 şi 5                          │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│7.  │Întocmire dosare plăţi pentru proiecte      │lei/documentaţie          │400-800│în funcţie de complexitatea││    │finanţate prin măsura 112 - Instalarea      │                          │       │proiectului şi preţurile   ││    │tinerilor fermieri din PNDR 2007-2013,      │                          │       │practicate în anul 2016    ││    │tranşa 2                                    │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│8.  │Întocmire dosare plăţi pentru proiecte      │lei/documentaţie          │400    │                           ││    │finanţate prin sM 6.1, 6.2 şi 6.3 din       │                          │       │                           ││    │PNDR 2014-2020, tranşa 2                    │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│9.  │Modificare plan afaceri la proiectele       │lei/documentaţie          │150    │                           ││    │finanţate prin M 112, 141 din PNDR 2007-2013│                          │       │                           ││    │şi la proiectele finanţate prin sM 6.1, 6.2,│                          │       │                           ││    │6.3 din PNDR 2014-2020                      │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│10. │Elaborare acte adiţionale la contractele de │lei/documentaţie          │100    │                           ││    │finanţare încheiate cu AFIR                 │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│11. │Elaborare proiecte tehnice pentru înfiinţare│lei/documentaţie          │500    │                           ││    │plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi sere,│                          │       │                           ││    │solare, alte tipuri de exploataţii          │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│12. │Elaborare plan de afaceri, tehnologii, devi-│lei/oră                   │20     │                           ││    │ze tehnologice pentru exploataţii agricole  │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│13. │Cursuri de iniţiere                         │lei/cursant               │220    │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│14. │Cursuri de calificare de 360 de ore         │lei/cursant               │400    │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│15. │Cursuri de calificare de 720 de ore         │lei/cursant               │700    │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│16. │Cursuri de instruire                        │lei/cursant               │150    │                           ││    │(scurtă durată - 40 de ore)                 │                          │       │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│17. │Eliberare certificate de calificare         │lei                       │20     │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│18. │Eliberare adeverinţe cursuri de calificare  │lei                       │5      │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│19. │Eliberare duplicat certificat de calificare │lei                       │50     │                           │├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────────┤│20. │Eliberare carnet de tractorist              │lei                       │80     │                           │└────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────────────────────────┘ (la 28-04-2017, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 105 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 28 aprilie 2017 )
  ----