HOTĂRÂRE nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 53 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 29 ianuarie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi,
  secretar de stat
  București, 26 ianuarie 2006.Nr. 94.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate