LEGE nr. 56 din 10 aprilie 2017pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa alineatul (1) al articolului 352 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) instituţiile şi unităţile de învăţământ pot să angajeze parteneriate cu agenţi economici publici sau privaţi sau alte instituţii, cu scopul de a testa şi aprofunda aspectele privind consilierea şi orientarea în carieră a elevilor şi studenţilor;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 56.-----