ORDIN nr. 2.051 din 1 februarie 2017de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2017    Având în vedere Referatul nr. 2.899 din 24 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B a Muzeului de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric imobilul Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SVIIm-B-21115.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
    Ioan Vulpescu
    Bucureşti, 1 februarie 2017.Nr. 2.051.  +  ANEXĂZona de protecţie a Muzeului de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul SuceavaCoordonate puncte de contur:┌──────────────┬──────────────────────┐│     X        │      Y               │├──────────────┼──────────────────────┤│717453.654    │  580150.610          │├──────────────┼──────────────────────┤│717494.009    │  580149.522          │├──────────────┼──────────────────────┤│717508.579    │  580067.474          │├──────────────┼──────────────────────┤│717527.675    │  579984.259          │├──────────────┼──────────────────────┤│717407.161    │  579966.343          │├──────────────┼──────────────────────┤│717377.313    │  579974.048          │├──────────────┼──────────────────────┤│717403.918    │  580049.983          │├──────────────┼──────────────────────┤│717380.106    │  580057.433          │├──────────────┼──────────────────────┤│717399.454    │  580114.427          │├──────────────┼──────────────────────┤│717409.347    │  580152.712          │├──────────────┼──────────────────────┤│717441.061    │  580144.774          │└──────────────┴──────────────────────┘