DECIZIE nr. 328 din 5 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2017  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 5.974 din 15 februarie 2017,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC Punctul 11 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor“ la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:11. Maria-Cristina Manda - subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 5 aprilie 2017.Nr. 328.-----