PRECIZĂRI nr. 5.122/NN din 25 mai 1999privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
  • Nr. 5.122/NN din 25 mai 1999
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 1.384 din 11 iunie 1999
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 178 din 30 martie 1999
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 15 iulie 1999    În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 600/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii, ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul transporturilor fac următoarele precizări:1. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, se constituie şi se suporta de către investitori sau de proprietari, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate.2. Prin lucrări de construcţii se înţelege toate activităţile şi genurile de lucrări cuprinse în secţiunea G-Construcţii din Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.3. Virarea sumelor constituite conform art. 1 se face lunar de către investitori sau de proprietari, persoane fizice sau juridice, direct în contul Casei Sociale a Constructorilor, urmând ca aceasta să le distribuie beneficiarilor îndreptăţiţi, conform legii.4. Beneficiază de fondul de protecţie socială provenit din cota de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, numai membrii Casei Sociale a Constructorilor care au achitate la zi obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 215/1997.Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, Nicolae NoicaMinistrul muncii şi protecţieisociale, Alexandru Athanasiu p. Ministrul transporturilor,Gheorghe Adrian Marinescu,secretar de stat--------------