LEGE nr. 18 din 17 martie 2017pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 21 martie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă încetarea valabilităţii prin acordul părţilor sau prin denunţare a acordurilor bilaterale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(2) Ministerul Afacerilor Externe face cunoscută, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, data la care acordurile denunţate îşi încetează valabilitatea, în conformitate cu prevederile acestora.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 17 martie 2017.Nr. 18.  +  ANEXĂ
  ACORDURILE BILATERALE
  privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de România cu state membre ale Uniunii Europene
  1. Acord între România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15 mai 1996, ratificat prin Legea nr. 34/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 martie 19972. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 106/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 30 noiembrie 19943. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993, ratificat prin Legea nr. 62/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 august 1994, amendat prin:Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993 (urmează regimul Acordului), ratificat prin Legea nr. 17/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 20 februarie 20094. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1991, ratificat prin Legea nr. 30/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 1 iunie 19935. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 111/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 2 decembrie 1994,amendat prin:Protocolul adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 (urmează regimul Acordului), ratificat prin Legea nr. 218/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 20106. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 7/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 19957. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997, ratificat prin Legea nr. 166/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 19978. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992, ratificat prin Legea nr. 113/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 25 noiembrie 19929. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi Protocolul la acesta, semnate la Paris la 21 martie 1995, ratificate prin Legea nr. 88/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 19 octombrie 199510. Acord între România şi Republica Federală Germania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor de capital şi Protocolul la acesta, semnate la Bonn la 25 iunie 1996, ratificate prin Legea nr. 125/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 199711. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Londra la 13 iulie 1995, ratificat prin Legea nr. 109/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 noiembrie 199512. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 433/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 200213. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Vilnius la 8 martie 1994, ratificat prin Legea nr. 82/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 13 octombrie 199414. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 109/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 2 decembrie 199415. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993, ratificat prin Legea nr. 92/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 3 noiembrie 199416. Acord între România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, ratificat prin Legea nr. 97/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 15 noiembrie 1994, amendat prin:Protocolul adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994 (urmează regimul Acordului), ratificat prin Legea nr. 306/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 24 iulie 200617. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996, ratificat prin Legea nr. 64/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 10 iulie 199618. Acord între România şi Spania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995, ratificat prin Legea nr. 63/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 199519. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002, ratificat prin Legea nr. 651/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 12 decembrie 200220. Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi Protocolul la acesta, semnate la Bucureşti la 19 aprilie 1994, ratificate prin Legea nr. 114/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 6 decembrie 199421. Acord între România şi Republica Ungaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1993, ratificat prin Legea nr. 63/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 august 199422. Acord între Guvernul României, pe de o parte, şi Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 8/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1997
  ----