HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul apararii naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Serban Mihailescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administratia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.217.  +  AnexăNORMA 14/10/2003