ORDIN nr. 3.936 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017    Având în vedere Referatul nr. 3.847 din 24 octombrie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest, strada Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, ca subcomponentă în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric Zidul Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-03376.01, ca subcomponentă a ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie, situat în strada Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara. (2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul culturii,

    Ramona Bogdana Creţu
    Bucureşti, 21 noiembrie 2016.Nr. 3.936.  +  AnexăZona de protecţie a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest,strada Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara,Coordonate stereo 70┌────┬───────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Nord (X) │ Est (y) │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 1.│359927.59 │ 483548.83 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 2.│359927.59 │ 483548.83 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 3.│359949.99 │ 483545.82 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 4.│359951.41 │ 483557.10 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 5.│359979.77 │ 483554.81 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 6.│359991.12 │ 483550.37 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 7.│360010.47 │ 483546.40 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 8.│360037.68 │ 483541.66 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 9.│360039.15 │ 483512.92 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 10.│360050.02 │ 483509.71 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 11.│360046.23 │ 483502.84 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 12.│360061.74 │ 483493.97 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 13.│360069.29 │ 483489.66 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 14.│360065.51 │ 483485.49 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 15.│360051.94 │ 483468.99 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 16.│360040.29 │ 483455.11 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 17.│360027.69 │ 483446.72 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 18.│360018.53 │ 483445.54 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 19.│359989.95 │ 483447.72 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 20.│359966.57 │ 483449.49 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 21.│359952.90 │ 483450.53 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 22.│359934.93 │ 483454.00 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 23.│359922.77 │ 483460.78 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 24.│359891.42 │ 483468.18 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 25.│359858.38 │ 483474.56 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 26.│359847.84 │ 483490.82 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 27.│359844.38 │ 483492.65 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 28.│359862.58 │ 483528.46 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 29.│359861.83 │ 483534.05 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 30.│359860.48 │ 483541.67 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 31.│359846.64 │ 483537.02 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 32.│359811.27 │ 483558.49 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 33.│359809.91 │ 483557.51 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 34.│359803.33 │ 483561.28 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 35.│359801.86 │ 483562.10 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 36.│359816.98 │ 483587.99 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 37.│359822.74 │ 483592.47 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 38.│359829.52 │ 483611.15 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 39.│359834.95 │ 483627.68 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 40.│359837.81 │ 483628.35 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 41.│359841.40 │ 483636.90 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 42.│359865.80 │ 483626.65 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 43.│359875.12 │ 483625.62 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 44.│359878.42 │ 483647.86 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 45.│359899.73 │ 483645.52 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 46.│359928.22 │ 483639.89 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 47.│359918.82 │ 483592.35 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 48.│359933.62 │ 483590.93 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 49.│359932.27 │ 483580.28 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 50.│359924.67 │ 483549.32 │├────┼───────────────┼─────────────────────────┤│ 51.│359927.73 │ 483548.81 │└────┴───────────────┴─────────────────────────┘----