ORDIN nr. 149 din 8 martie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine(actualizat la data de 3 martie 2017*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • ----------Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine,văzând Lista cuprinzând agenţiile de clasificare propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, transmisă prin Adresa nr. 21/2005, Referatul de aprobare nr. 85.596 din 22 februarie 2005,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă emiterea autorizaţiilor de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine persoanelor juridice propuse în lista menţionată la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii,

    pădurilor şi dezvoltării rurale,

    Gheorghe Flutur
    Bucureşti, 8 martie 2005.Nr. 149.  +  Anexă                       cuprinzând agenţiile autorizate de              clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea persoanei juridice C.U.I. Sediul social─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Societatea Comercială 17001353 Bucureşti, str. Serg. Iriceanu     "S.P.S. New Consulting" - S.R.L. Ion nr. 156, sectorul 4 2. Societatea Comercială 16991848 Olteniţa, Str. Pescarilor     "Clastest" - S.R.L. nr. 95, judeţul Călăraşi 3. Societatea Comercială 16996861 Călăraşi, str. Dimitrie     "Cons - Al - Test" - S.R.L. Bolintineanu nr. 1,                                                 judeţul Călăraşi 4. Societatea Comercială 17125874 Bacău, Str. Abatorului nr. 5,     "Clasiani" - S.R.L. judeţul Bacău───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Societatea Comercială 6214615 Brăila, Str. Independenţei   "Annona VYS AP" - S.R.L. nr. 12, bl. B3, sc. 1, et. 1,                                                 ap. 7, judeţul Brăila 6. Societatea Comercială 17106996 Călăraşi, Str. Tineretului,    "Optomar Com" - S.R.L. cartier ANL1, ap. 85, judeţul                                                 Călăraşi"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Societatea Comercială 18162161 Satul Vădeni, comuna Vădeni,     "LABCLAS" - S.R.L. şos. Baldovineşti nr. 1,                                                 judeţul Brăila──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Societatea Comercială 18263360 Piteşti, str. Armand Călinescu     «INTER PIG CLASS» - S.R.L. nr. 44, et. 1, camera 1,                                                 judeţul Argeş──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Societatea Comercială 18338919 Târgu Mureş, str. Scăricica     «SCANTEST» - S.R.L. nr. 1, ap. 3, judeţul Mureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Societatea Comercială 18422199 Codlea, Str. Panseluţei nr. 13,     «APOTEST» - S.R.L. bl. 6, ap. 10, judeţul Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Societatea Comercială 13168546 Târgu Jiu, Str. Confederaţiei     «PATANDI» - S.R.L. bl. 4, sc. 2, parter, ap. 2,                                                 judeţul Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Societatea Comercială 18424203 Făgăraş, str. Vasile Alecsandri     «CORVIN CLAS» - S.R.L. nr. 17, ap. 1, judeţul Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Societatea Comercială 18439093 Comuna Starchiojd, satul     «CARNSERV EURO» - S.R.L. Starchiojd nr. 25, camera 1,                                                 judeţul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Societatea Comercială 18445656 Salonta, str. Crişan nr. 16,     «ANIMALCLAS» - S.R.L. judeţul Bihor"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Societatea Comercială 18464798 Piteşti, Str. Gârlei bl. P16A,     MATEMAR ZOOTEC CLAS - sc. A, ap. 3, judeţul     S.R.L. Argeş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Societatea Comercială 17384089 Satul Ucea de Jos nr. 1A,     ZOO EXPERT - S.R.L. corpul A, ap. 1, comuna Ucea,                                                 judeţul Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Societatea Comercială 18429596 Bucureşti, Str. Lăstărişului     RALEX CONCEPT - S.R.L. nr. 28, bl. B2, sc. C, et. 8,                                                 ap. 123, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Societatea Comercială 787001 Sibiu, str. C. Negruzzi nr. 6,     «HERCULES INT» - S.R.L. judeţul Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Societatea Comercială 17148614 Popeşti-Leordeni, Str.    «G R CONSULTING» - S.R.L. Olteniţei nr. 220, camera 6,                                                 judeţul Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Societatea Comercială 18528247 Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie    «CLASCARCAS» - S.R.L. 1918, Magazin Nera, et. 3,                                                 camera 2, judeţul                                                 Caraş-Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. Societatea Comercială 12920100 Comuna Ardusat, satul Ardusat    «AGROGEX GHITTA» - S.R.L. nr. 40, judeţul Maramureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. Societatea Comercială 17677720 Str. Eroilor nr. 3, bl. C4,    «ECO SISTEM» - S.R.L. et. 2, ap. 10, Urziceni,                                                 judeţul Ialomiţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. Societatea Comercială 18587375 Str. Comerţului, nr. 10, bl. C9,    «EMYRAD CONSULT» - S.R.L. sc. A, et. 1, ap. 6, Tulcea,                                                 judeţul Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. Societatea Comercială 5038332 Piaţa Revoluţiei, nr. 2A,    «FIDEROM» - S.R.L. Baia Mare, judeţul Maramureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Societatea Comercială 18597697 Comuna Birda nr. 44,    CARCASE VEST RO» - S.R.L. judeţul Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. Societatea Comercială 18608265 Şos. Bucureşti-Constanţa,    «RADONA» - S.R.L. km.2-4, Slobozia, judeţul                                                 Ialomiţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. Societatea Comercială 14879440 Călăraşi, str. Varianta Nord    "Agroconstruct" - S.R.L. nr. 2, judeţul Călăraşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. Societatea Comercială 18656947 Timişoara, str. Dr. Liviu    "Andriescu Compani" - S.R.L. Gabor nr. 4 (în curte),                                                 camera 5, judeţul Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29. Societatea Comercială 16651846 Balş, str. Popa Şapcă nr. 105,    "Mezanin" - S.R.L. judeţul Olt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. Societatea Comercială RO2079036 Localitatea Amara,    "Consind" - S.R.L. str. George Enescu nr. 70,                                               judeţul Ialomiţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. Societatea Comercială 17890094 satul Filipeştii de Târg    "Romfi-Consulting" - S.R.L. nr. 569, comuna Filipeştii                                                 de Târg, judeţul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. Societatea Comercială 17753135 Satul Scăricica nr. 3, comuna    «TRIMED AGAFIŢEI VET» - S.R.L. Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Societatea Comercială 18765928 Str. Nicolae Titulescu bl. 2,    «AGENŢIA DE CLASIFICARE sc. 3, et. 3, ap. 8, municipiul    S.G.D.» - S.R.L. Târgu Jiu, judeţul Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. Societatea Comercială 18850250 Str. Silistra bl. A88, sc. B,    «EMILIAN LINE» - S.R.L. et. 1, ap. 4, municipiul                                                Timişoara, judeţul Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35. Societatea Comercială 15697608 Str. Crângului nr. 20, bl. 23,    «NONOCAR» - S.R.L. sc. B, ap. 18, municipiul                                                Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36. Societatea Comercială RO3096663 Municipiul Sibiu, Str.    "MODA-SIB" - S.R.L. Grâului nr. 25, judeţul Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. Societatea Comercială RO10429795 Satul Drajna Nouă, comuna    "BARTO COMP" S.R.L Dragalina, judeţul Călăraşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. Societatea Comercială RO21821190 Municipiul Timişoara,    "Clastim Tech" - S.R.L. str. Mircea cel Bătrân, nr. 116,                                                ap. 2, judeţul Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39. Societatea Comercială RO21639717 Municipiul Bistriţa, Str.    "IVANA CLAS" - S.R.L. Năsăudului, nr. 1, sc. B, ap. 87,                                                judeţul Bistriţa-Năsăud────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40. Societatea Comercială RO6402015 Urziceni,    "Mae Trans" - S.R.L. calea Bucureşti nr. 51,                                                bl. OC4, et. 2, ap. 8,                                                judeţul Ialomiţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41. Societatea Comercială RO22260087 Municipiul Sibiu,    «HERCLAS» - S.R.L. str. Costache Negruzzi                                                nr. 8, judeţul Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42. Societatea Comercială RO22216030 Baia Mare, str. Cuza Vodă    "ADR CLAS" - S.R.L. nr. 5, ap. 46, judeţul Maramureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. Societatea Comercială RO14614450 Cluj-Napoca, aleea Băiţa, nr. 8,    «VITAVET IMPEX» - S.R.L. ap. 47, judeţul Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44. Societatea Comercială RO22627087 Ploieşti, Piaţa Victoriei    «CLAS SUINTEST» - S.R.L nr. 9, bl. CC SUD, sc. B, ap. 27,                                               judeţul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. Societatea Comercială RO23337014 satul Lieşti nr. 1.281A,    "SELDOCLAS" - S.R.L. comuna Lieşti, judeţul Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. Societatea Comercială RO23148147 str. Ştefan cel Mare nr. 15    "ROMCLASIF" - S.R.L. bis, Târgu Jiu, judeţul Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. Societatea Comercială RO16195634 Comuna Brabova, satul Brabova,    «SANFOREST» - S.R.L. Agroindustriala Brabova C3,                                               judeţul Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48. Societatea comercială «CLAS RO24425297 Comuna Unirea, judeţul Călăraşi    TEH GRUP» - S.R.L.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49. Societatea Comercială RO26041900 Municipiul Tulcea, Str. Victoriei    «LIRICA TEL» - S.R.L. nr. 68, bl. 9, sc. B, et. 2,                                               ap. 9, judeţul Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50. Societatea Comercială "AGENŢIE RO26544235 Municipiul Olteniţa, Bd.    CLASIFICARE CARCASĂ" - S.R.L. Republicii, bl. Republicii,                                               sc. C, et. P, camera 1,                                               judeţul Călăraşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────51. Societatea Comercială 28328920 Municipiul Sibiu,    "N.I.R CLAS" - S.R.L. Str. Grâului nr. 25,                                               judeţul Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────52. Societatea comercială RO25697559 Comuna Pechea, satul Pechea,    "NECFARM" - S.R.L. Str. Morii nr. 2A, judeţul Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────53. Societatea Comercială 29891310 Comuna Chibed, satul Chibed,«CLASIFICATORUL» - S.R.L. nr. 25, judeţul Mureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────54. Societatea Comercială Comuna Runcu,     S.C. ALTERNATIVA COM - 4024460 satul Valea Mare     S.R.L. judeţul Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────55. Societatea Comercială Slobozia, Str. Ardealului nr.5,    GMC CLAS - S.R.L. RO33226188 bl.5, sc. B, et. 4, ap. 19,                                               judeţul Ialomiţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────56. Societatea Comercială 25434390 Baia Mare, Piaţa Revoluţiei    «AGRITA INVEST» - S.R.L. nr. 2A, judeţul Maramureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────57. Societatea Comercială 23650657 Comuna Cuza Vodă, satul Cuza Vodă,    «SMVET SERV» - S.R.L. judeţul Călăraşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────58. Societatea comercială 36058127 Comuna Gherăseni, satul Gherăseni,    «DUMCRI PHEONIX BUSINESS» Strada 1 Mai nr. 85, judeţul Buzău    - S.R.L.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Poz. 5 şi 6 au fost introduse de art. I din ORDIN nr. 1.030 din 10 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 12 octombrie 2005, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.Poz. 7 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 189 din 14 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 21 martie 2006.Poz. 8-14 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 216 din 28 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.Poz. 15-17 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 232 din 5 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 11 aprilie 2006.Poz. 18-21 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 308 din 8 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 11 mai 2006.Poz. 22-26 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 352 din 26 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 31 mai 2006.Poz. 27-31 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 503 din 20 iulie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 3 august 2006.Poz. 32-36 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 709 din 20 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 octombrie 2006.Poz. 37 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 213 din 21 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2007.Poz. 38 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 605 din 30 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 8 august 2007.Poz. 39 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 609 din 1 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 13 august 2007.Poz. 40 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 813 din 25 septembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007.Poz. 41 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 825 din 4 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007.Poz. 42 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 983 din 19 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008.Poz. 43-44 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 90 din 11 februarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2008.Poz. 45-46 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 277 din 13 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008.Poz. 30 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 442 din 4 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 16 iulie 2008.Poz. 36 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 442 din 4 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 16 iulie 2008.Poz. 47 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 590 din 17 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008.Poz. 48 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 632 din 9 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009.Poz. 49 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 39 din 18 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010.Poz. 50 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 104 din 4 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 6 mai 2010.Poz. 51 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 163 din 30 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011.Poz. 52 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 222 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 29 septembrie 2011.Poz. 53 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 23 august 2012.Poz. 54 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 122 din 19 martie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 25 martie 2013.Poz. 55 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 1.293 din 13 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014.Poz. 56 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 1.420 din 29 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015.Poz. 57 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 967 din 10 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016.Poz. 58 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 34 din 17 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017.----------