REGULAMENT-CADRU din 27 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru situații de urgență
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 8/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2017.
     +  Capitolul I Dispoziții generale Cuprinde prevederi referitoare la:1. actul normativ de înființare a inspectoratului;2. data înființării;3. prezentarea succintă a inspectoratului, cu detalii ale principalelor caracteristici organizaționale;4. subordonarea ierarhică;5. statutul juridic;6. elemente privind domeniul de activitate;7. alte date de interes general.  +  Capitolul II Organizarea inspectoratului Cuprinde prevederi referitoare la:1. structura organizatorică - text, detaliile legate de conducerea inspectoratului și de componentele organizatorice ce o alcătuiesc;2. relațiile dintre componentele structurale:a) relațiile de autoritate:(i) relații ierarhice;(ii) relații funcționale;b) relațiile de cooperare;c) relații de coordonare;d) relațiile de control;3. sistemul informațional și rolul lui în procesul decizional;4. structurile subordonate.  +  Capitolul III Atribuțiile inspectoratului Cuprinde prevederi referitoare la atribuțiile inspectoratului, așa cum rezultă din actul normativ de înființare și din alte acte normative în vigoare.  +  Capitolul IV Conducerea inspectoratului Cuprinde elemente referitoare la:1. organele de lucru ale conducerii;2. principalele atribuții ale conducerii.  +  Capitolul V Atribuțiile fiecărei componente organizatorice Pentru fiecare componentă structurală vor fi precizate, în detaliu, atribuțiile specifice de îndeplinit.  +  Capitolul VI Dispoziții finale Cuprinde următoarele:1. dispoziții privind obligativitatea cunoașterii și aplicării prevederilor regulamentului de către personalul unității;2. dispoziții privind intrarea în vigoare a regulamentului.3. anexe:3.1. organigrama inspectoratului;3.2. diagrama de relații;3.3. alte anexe, dacă este cazul.-----