ORDIN nr. 8 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru situații de urgență
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru situații de urgență, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 20 octombrie 2004, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 27 ianuarie 2017.Nr. 8.  +  ANEXĂREGULAMENT - CADRUprivind organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru situații de urgență