ORDIN nr. 33 din 22 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii operaționale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice
EMITENT
  • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017    Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio,în temeiul art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura operațională privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 53/2009 privind aprobarea Procedurii operaționale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvențe radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 595 din 28 august 2009.
    Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
    Marcel Opriș
    București, 22 decembrie 2016.Nr. 33.  +  AnexăPROCEDURĂ OPERAȚIONALĂprivind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru servicii de comunicații electronice