ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017



  Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului din învăţământ este reglementată de mai multe acte normative aprobate, cum ar fi Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care duc la apariţia unor interpretări diferite privind plăţile salariale în domeniul educaţiei,ţinând cont de faptul că, în prezent, unele diferenţe de salarizare au fost eliminate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dar au apărut unele disfuncţionalităţi salariale,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ prin care Ministerul Educaţiei Naţionale să stabilească cuantumuri ale salariilor de bază, potrivit prevederilor Legii nr. 250/2016,având în vedere că au fost omise unele unităţi de învăţământ primar, de învăţământ special şi altele asemenea şi unele funcţii de conducere aferente acestora, precum cea de director, director adjunct, contabil şef şi secretar şef, funcţii care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi care nu se mai regăsesc în anexa nr. 2^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2017 se face în perioada 5-15 februarie 2017 şi afectează un număr mare de persoane,în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3^4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În situaţia în care salariul de bază majorat conform alin. (3) este mai mic sau egal cu salariul de bază aferent lunii decembrie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ, grad/treaptă profesională şi gradaţie, după caz."2. La anexa nr. 2^1, litera D se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPrin hotărâre a Guvernului se adoptă normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul muncii

  şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 12.  +  AnexăD. Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitarD.1. GRADUL II1. Funcţii didactice de conducere, de îndrumare şi control*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Salariul de bază ││crt.│ Instituţia de învăţământ │ - lei - ││ │ ├────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ Inspector │ Inspector │ │ ││ │ │ şcolar │ şcolar │ Inspector │ Director ││ │ │ general │ general │ şcolar │ CCD ││ │ │ │ adjunct │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 1│Inspectorate şcolare │ 5.700│ 5.335│ 4.780│ -│├────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 2│Casa corpului didactic │ -│ -│ -│ 5.335│└────┴─────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘2. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Salariul de bază ││crt.│ Unitatea de învăţământ/ │ - lei - ││ │ clase/grupe ├──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┤│ │ │ Director │ Director │ Contabil-şef │ Secretar-şef ││ │ │ (S) │ adj. │ (administrator │ ││ │ │ │ (S) │ financiar) │ ││ │ │ │ ├────────┬────────┼───────┬───────┤│ │ │ │ │ (S) │ (M) │ (S) │ (M) │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 1 │Şcoli gimnaziale │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │900-1.250 elevi/elevi şi │ 4.320│ 4.173│ 3.671│ 2.542│ 3.048│ 2.283││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 1.250 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ 4.334│ 4.190│ 3.700│ 2.560│ 3.067│ 2.311│├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 2 │Colegii, licee, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │postliceale şi profesionale │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │900-1.250 elevi/elevi şi │ 4.400│ 4.180│ 3.730│ 2.560│ 3.100│ 2.330││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 1.250 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ 4.423│ 4.218│ 3.748│ 2.608│ 3.116│ 2.360│├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 3 │Colegii, licee, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │gimnaziale, cu internat/ │ │ │ │ │ │ ││ │cantină │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │900-1.250 elevi/elevi şi │ 4.543│ 4.218│ 3.821│ 2.656│ 3.227│ 2.413││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 1.250 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ 4.603│ 4.296│ 3.903│ 2.698│ 3.295│ 2.463│├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 4 │Licee, centre şcolare, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale, şcoli - din │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământul special cu cel │ │ │ │ │ │ ││ │puţin 32 de clase elevi/elevi│ 4.603│ 4.296│ 3.903│ 2.698│ 3.295│ 2.463││ │şi preşcolari cu internat/ │ │ │ │ │ │ ││ │cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 5 │Palatul Naţional al Copiilor │ 4.603│ 4.296│ 3.903│ 2.698│ │ │└────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘d.2. GRADUL IIFuncţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Salariul de bază ││crt.│ Unitatea de învăţământ/ │ - lei - ││ │ clase/grupe ├──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┤│ │ │ Director │ Director │ Contabil-şef │ Secretar-şef ││ │ │ (S) │ adj. │ (administrator │ ││ │ │ │ (S) │ financiar) │ ││ │ │ │ ├────────┬────────┼───────┬───────┤│ │ │ │ │ (S) │ (M) │ (S) │ (M) │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 1 │Grădiniţe cu program normal │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │până la 12 grupe, dar nu mai │ │ │ │ │ │ ││ │puţin de 150 de preşcolari │ 3.716│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 12 grupe │ 3.807│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 2 │Grădiniţe cu program │ │ │ │ │ │ ││ │prelungit/săptămânal │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │până la 12 grupe, dar nu mai │ │ │ │ │ │ ││ │puţin de 150 de preşcolari │ 3.897│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 12 grupe │ 3.988│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 3 │Şcoli primare, conform │ 4.013│ │ │ │ │ ││ │art. 19 alin. (2) din Legea │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 1/2011, fără structuri │ │ │ │ │ │ ││ │arondate*) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 4 │Şcoli gimnaziale │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ a)│sub 300 de elevi/preşcolari, │ │ │ │ │ │ ││ │conform art. 19 alin. (2) din│ │ │ │ │ │ ││ │Legea nr. 1/2011, fără │ │ │ │ │ │ ││ │structuri arondate │ 4.033│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │cu 1-2 structuri arondate │ 4.079│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │cu 3-5 structuri arondate │ 4.124│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │cu peste 5 structuri arondate│ 4.169│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│300-499 elevi/elevi şi │ 4.169│ 3.807│ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ c)│500-599 elevi/elevi şi │ 4.210│ 3.975*1)│ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ d)│24 clase/clase şi grupe sau │ 4.260│ 4.080*1)│ 3.560│ 2.424│ 2.935│ 2.166││ │600-749 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ e)│750-899 elevi/elevi şi │ 4.275│ 4.150│ 3.660│ 2.524│ 3.035│ 2.266││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 5 │Colegii, licee, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │postliceale şi profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ a)│sub 300 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari, conform art. 19 │ │ │ │ │ │ ││ │alin. (2) din │ 4.079│ │ │ │ │ ││ │Legea nr. 1/2011, fără │ │ │ │ │ │ ││ │structuri arondate**) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│sub 300 elevi/elevi şi │ 4.124│ │ │ │ │ ││ │preşcolari, conform art. 19 │ │ │ │ │ │ ││ │alin. (2) din Legea │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 1/2011, cu structuri │ │ │ │ │ │ ││ │arondate │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ c)│300-499 elevi/elevi şi │ 4.215│ 3.807│ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ d)│500-599 elevi/elevi şi │ 4.280│ 4.025*1)│ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ e)│24 clase/clase şi grupe sau │ 4.351│ 4.125*1)│ 3.610│ 2.474│ 2.985│ 2.216││ │600-749 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ f)│750-899 elevi/elevi şi │ 4.396│ 4.165│ 3.710│ 2.548│ 3.085│ 2.315││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 6 │Colegii, licee, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │postliceale şi profesionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu internat şi cantină │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │300-499 elevi/elevi şi │ 4.305│ 3.807│ 3.678│ 2.505│ 3.106│ 2.295││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 7 │Colegii, licee, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │postliceale şi profesionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ a)│500-749 elevi/elevi şi │ 4.441│ 4.140*1)│ 3.728│ 2.554│ 3.156│ 2.345││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│750-899 elevi/elevi şi │ 4.522│ 4.185│ 3.777│ 2.603│ 3.206│ 2.394││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 8 │Cluburi sportive şcolare cu │ │ │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │până la 20 grupe, dar nu mai │ │ │ │ │ │ ││ │puţin de 300 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari***) │ 3.959│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │20-24 grupe*2), dar nu mai │ │ │ │ │ │ ││ │puţin de 300 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ 4.019│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │25-29 grupe, dar nu mai puţin│ │ │ │ │ │ ││ │de 300 elevi/elevi şi │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ 4.069│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │30-35 grupe │ 4.169│ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │36-50 grupe │ 4.260│ │ 3.710│ 2.573│ │ ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 50 grupe │ 4.351│ 4.185│ 3.759│ 2.603│ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 9 │Palate ale copiilor şi │ 4.522│ 4.185│ 3.759│ 2.603│ │ ││ │elevilor cu personalitate │ │ │ │ │ │ ││ │juridică │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 10 │Cluburi ale copiilor şi │ 4.079│ │ │ │ │ ││ │elevilor cu personalitate │ │ │ │ │ │ ││ │juridică, dar nu mai puţin de│ │ │ │ │ │ ││ │300 elevi/preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 11 │Grădiniţe învăţământ special │ 3.988│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 12 │Şcoli speciale │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ a)│cu până la 16 clase, │ 4.215│ │ │ │ │ ││ │inclusiv****) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│cu cel puţin 16 clase cu │ 4.305│ 3.989│ │ │ │ ││ │internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ c)│peste 16 clase fără internat/│ 4.351│ 4.080│ │ │ │ ││ │cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ d)│peste 24 de clase cu │ 4.441│ 4.148│ 3.710│ 2.573│ 3.085│ 2.315││ │internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 13 │Licee, centre şcolare, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale, învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │special │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ a)│cu până la 16 clase fără │ 4215│ │ │ │ │ ││ │internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│cu cel puţin 16 clase cu │ 4.351│ 4.080│ │ │ │ ││ │internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ c)│cu cel puţin 24 de clase fără│ 4.441│ 4.134│ │ │ │ ││ │internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ d)│cu cel puţin 24 de clase cu │ │ │ │ │ │ ││ │internat/cantină │ 4.522│ 4.185│ 3.759│ 2.603│ 3.159│ 2.389│├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 14│Centrul judeţean de resurse │ │ │ │ │ │ ││ │şi asistenţă educaţională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Centrul Municipiului │ │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti de Resurse şi │ │ │ │ │ │ ││ │Asistenţă Educaţională │ 4.396│ │ 3.660│ 2.524│ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 15│Centre şcolare pentru │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie incluzivă │ 4.396│ 4.125│ 3.660│ 2.524│ │ │└────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.

  **) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.

  ***) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016-2017.

  ****) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe.

  *1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor.

  *2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ.

  ──────────
  NOTĂ:Diferenţele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se menţin la 20% sub nivelul prevăzut la funcţiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel.
  ------