ORDIN nr. 290 din 17 iunie 2013pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI INVESTIȚII STRĂINE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 august 2013  În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (4) și ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă tarifele suplimentare de acces la rețeaua de drumuri de interes național și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3.(4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4.(5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5.(6) Se aprobă tarifele pentru ocuparea zonei drumului și modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 2(1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 și 5 se aplică nediscriminatoriu, la același nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state.(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la același nivel, pentru persoanele fizice și juridice române și străine.  +  Articolul 3(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita:a) de către persoanele fizice și juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor;b) de către persoanele fizice și juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice și juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice și juridice române în lei și de către persoanele fizice și juridice străine în lei, euro sau USD.(4) Tarifele prevăzute în anexele nr. 4 și 5 se vor achita de persoane fizice și juridice române sau străine numai în lei.(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice și juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.  +  Articolul 4(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(2) Tarifele menționate la alin. (1), exprimate în lei și în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.  +  Articolul 5În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificații:a) autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, care este utilizat pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări și care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celor care circulă pe șine și a celor cu două sau 3 roți;b) remorcă - sistem mecanic fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;c) semiremorcă - sistem mecanic tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forță verticală semnificativă;d) vehicul rutier - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă/remorcă tractată de acesta;e) microbuz - autovehicul destinat prin construcție transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune și în picioare;f) autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare.  +  Articolul 6Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.  +  Articolul 7Tarifele pentru ocuparea zonei drumului aferente contractelor aflate în derulare rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract.  +  Articolul 8Pentru contractele aflate în derulare, care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va notifica și va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării.-------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 398 din 27 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013.
  p. Ministrul delegat pentru proiecte
  de infrastructură de interes
  național și investiții străine,
  Alexandru Năstase,
  secretar de stat
  București, 17 iunie 2013.Nr. 290.  +  Anexa nr. 1TARIFE SUPLIMENTAREde utilizare a drumurilor de interes național*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │Unitate │ Tarif unitar, cu TVA ││crt.│ Denumire tarif │ de ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ calcul │ [euro] │├────┼────────────────────────┬─────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1.│Emitere AST în limitele │în regim normal, la mai mult de │tarif/ │20% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai ││ │de competență; │două zile lucrătoare de la data │document│puțin de 10 euro ││ │include traseu, condiții│înregistrării la unitățile/ │ │ ││ │de parcurs și cost │subunitățile C.N.A.D.N.R. - S.A. │ │ │├────┤ ├─────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.2.│ │în regim de urgență, în mai puțin│tarif/ │tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5 ││ │ │de două zile lucrătoare de la │document│ ││ │ │data înregistrării la unitățile/ │ │ ││ │ │subunitățile C.N.A.D.N.R. - S.A. │ │ │├────┼────────────────────────┴─────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.3.│Emitere AST în ACI în limitele de competență; include │tarif/ │20% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai ││ │traseu, condiții de parcurs și cost │document│puțin de 10 euro │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Aviz depășire limită de competență, include traseu și │tarif/ │ ││ │condiții de parcurs │document│ 50 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Estimare; include condiții de parcurs, distanță și cost; │tarif/ │ ││ │nu include traseu │estimare│ 50 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Depășirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul │tarif x │ ││ │suspensiilor, numărul de axe sau de roți │distanță│ 0,02*(G-mma/2) │├────┼────────────────────────┬─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ 5.│Depășirea masei maxime │ │tarif x │Suspensii pneumatice sau │Alte suspensii decât cele ││ │admise pe axă, indife- │ │distanță│echivalente │pneumatice sau echivalente │├────┤rent de numărul de roți ├─────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│5.1.│ │ axă simplă │ │(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)│1,50*(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)││ │ │ │ │ /100 │ /100 │├────┤ ├─────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│5.2.│ │ axă dublă │ │((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma) │1,50*(((G-mma)+0,3)^2)* ││ │ │ │ │ +10)) │ (2/((G-mma)+10)) │├────┤ ├─────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│5.3.│ │ axă triplă │ │(((G-mma)+0,2)^2)* │1,50*(((G-mma)+0,2)^2)* ││ │ │ │ │ (2/((G-mma)+10)) │ (2/((G-mma)+10)) │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│6.1.│Depășirea dimensiunilor │ lungime │tarif x │ ││ │maxime admise │ │distanță│ (0,12^2 *((L-Lma)+1)^2)/10 │├────┤ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.2.│ │ lățime │ │ 0,23^2 *((l-lma)+1)^2 │├────┤ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.3.│ │ înălțime │ │ 0,23^2 *((h-hma)+1)^2 │├────┼────────────────────────┴─────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului │tarif/ │ 50,00 ││ │ │operație│ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘Legendă:G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.mma = masă maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone.L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.h = înălțimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.lma = lățimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.AST - autorizație specială de transport.Prin semnul "^" se înțelege ridicare la putere.Modul de aplicare a tarifelor suplimentarede utilizare a drumurilor de interes naționalA. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național:1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și de către subunitățile acesteia;4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu.C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 și 2 din tabelul de mai sus.D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părți componente.E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile efectuate pe rețeaua internă de drumuri de interes național de organele cu atribuții de control al transporturilor rutiere.F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.2. În agențiile de control și încasare nu se aplică tariful în regim de urgență, prevăzut la pct. 1.2.3. Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport, prevăzute la pct. 2 și 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depășire limite de competență, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depășite limitele de competență ale subunității Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizației speciale de transport.5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menționa obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul.G. Tarifare pentru depășirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depășirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obținut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obținut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.2. Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul; în agențiile de control și încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire;3. În situația în care cel puțin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanței dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul rutier.4. În situația în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul rutier.5. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă; în agențiile de control și încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire.6. Pentru axe multiple constituite din cel puțin două axe consecutive ale aceluiași vehicul rutier, tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcție de distanța dintre axe.7. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axă dublă și triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara și a se lua în considerare axele componente ale configurației de axe.8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, combinațiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din față a vehiculului rutier spre spatele acestuia.9. În cazul depășirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configurații de axe distincte ale aceluiași vehicul rutier, tarifarea se cumulează.10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizație specială de transport și nu se impun condiții pentru însoțire dacă depășirea masei maxime admise pe axe și a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe și a masei totale înscrise în autorizația specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la:(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.11. Tarifarea pentru depășirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).H. Tarifarea pentru depășirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depășirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală și dimensiunea maxim admisă; în agențiile de control și încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.2. În situația în care sunt depășite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lățimii maxime admise sau a lățimii înscrise în autorizația specială de transport și/sau cu cel mult 0,01 m a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs.I. Recântărire și remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus:1. În agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea și remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes național.3. Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.J. Tarifarea autorizației speciale de transport:1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizației speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depășirea masei totale sau pe axe și cu cele pentru depășirea dimensiunilor.2. În cazul autorizațiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulțește cu un coeficient de 0,50.3. În cazul autorizațiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulțește cu un coeficient de 0,20.K. Modul de efectuare a calculelor:1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum sunt ele afișate de aparatele de măsurat.2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.4. Distanța de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.5. Rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.7. Tariful final rezultat se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.L. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației speciale de transport și restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, după cum urmează:1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.2. La cererea scrisă a solicitantului însoțită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizației.3. În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depășire limite de competență, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz.M. În cazul în care se constată circulația cu mase și/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizația specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri naționale nu se restituie.N. În cazul în care în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase și/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizația specială de transport, aceasta se recalculează și se încasează diferența.-------Anexa 1 a fost înlocuită de anexa 1 din ORDINUL nr. 409 din 11 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 16 septembrie 2013, potrivit art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2Tarife suplimentare de acces la rețeauade drumuri de interes național┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Denumire tarif │ Unitate de calcul │Tarif unitar,││crt.│ │ │ cu TVA ││ │ │ │ - euro - │├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ 1. │Autorizare acces la rețeaua de drumuri│ │ ││ │de interes național │ tarif/cursă │ 1.000,00 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ 2. │Aferent autorizațiilor "cu plată", │tarif x masă │ ││ │stabilite prin protocol de Ministerul │totală x distanță │ 0,03 ││ │Transporturilor │ │ │└────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Modul de aplicare a tarifelorA. AplicabilitateTarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte.B. Tarifare pentru autorizarea accesului la rețeaua de drumuri de interes naționalTariful pentru autorizarea accesului la rețeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România și pe sensul de ieșire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaționale la care România este parte și care nu prezintă documentul de acces la rețeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.Documentul de acces la rețeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuitățile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaționale la care România este parte.Tariful se achită la intrarea sau ieșirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieșirea din România sau având ca destinație o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieșirea din România.Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil și la ieșirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reține de către personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. din punctul de frontieră.Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziționate din afara României și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reține de către personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră.C. Tariful aferent autorizațiilor "cu plată"Tariful aferent autorizațiilor "cu plată" se aplică la autorizațiile de transport rutier internațional de marfă "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.Tariful se aplică în lipsa autorizației de transport rutier internațional de marfă "cu scutire de plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT și în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.D. Modul de efectuare a calculelora) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.b) Distanța se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.c) Rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.-------Anexa 2 a fost înlocuită de anexa din ORDINUL nr. 398 din 27 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013, potrivit pct. 2 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3
  TARIFE DE TRECERE
  pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse
   +  Partea 1:*Font 8*┌────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬────────────┐│Nr. │Categorie vehicul │ Tarif - euro │ Tarif - lei │Tarif - USD │ Nr. │ ││crt.│ rutier │(cu TVA inclus)│(cu TVA inclus)│(cu TVA inclus)│treceri│Valabilitate│├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│1.1.│Vehicule rutiere │ 3,00 │ 13,00 │ 4,00 │ 1 │o trecere ││ │de transport persoane ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │cu cel mult 8+1 locuri│ 48,00 │ 214,00 │ 54,00 │ 20 │până la ││ │pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │31 decembrie││ │conducătorul auto) - ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autoturisme │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │nelimi-│20 iunie ││ │ │ │ │ │tat │ ││ │ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │ │ 8,00 │ 36,00 │ 9,00 │ 31 │o lună ││ │ │ │ │ │ │calendaris- ││ │ │ │ │ │ │tică, pentru││ │ │ │ │ │ │riverani │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│1.2.│Vehicule rutiere │ 6,00 │ 27,00 │ 7,00 │ 1 │o trecere ││ │cu masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mică │ 96,00 │ 428,00 │ 107,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 3,5 tone,│ │ │ │ │31 decembrie││ │exclusiv vehiculele │ │ │ │ │ ││ │rutiere de transport │ │ │ │ │ ││ │persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│2.1.│Vehicule rutiere de │ 12,00 │ 53,00 │ 13,00 │ 1 │o trecere ││ │transport persoane cu ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │mai mult de 9 locuri │ 209,00 │ 931,00 │ 233,00 │ 20 │până la ││ │pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │31 decembrie││ │conducătorul auto) și │ │ │ │ │ ││ │maximum 23 de locuri │ │ │ │ │ ││ │pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │ ││ │conducătorul auto) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│2.2.│Vehicule rutiere cu │ 12,00 │ 53,00 │ 13,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare de│ 209,00 │ 931,00 │ 233,00 │ 20 │până la ││ │3,5 tone și mai mică │ │ │ │ │31 decembrie││ │de 7,5 tone, exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ 3. │Vehicule rutiere cu │ 18,00 │ 80,00 │ 20,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare │ 314,00 │ 1.398,00 │ 350,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 7,5 tone │ │ │ │ │31 decembrie││ │și mai mică de 12,0 │ │ │ │ │ ││ │tone, exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│4.1.│Vehicule rutiere de │ 25,00 │ 111,00 │ 28,00 │ 1 │o trecere ││ │transport persoane cu ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │mai mult de 23 de │ 435,00 │ 1.937,00 │ 485,00 │ 20 │până la ││ │locuri pe scaune │ │ │ │ │31 decembrie││ │(inclusiv conducătorul│ │ │ │ │ ││ │auto) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│4.2.│Vehicule rutiere cu │ 25,00 │ 111,00 │ 28,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare │ 435,00 │ 1.937,00 │ 485,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 12,0 tone│ │ │ │ │31 decembrie││ │și cu maximum 3 axe │ │ │ │ │ ││ │(inclusiv), exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ 5. │Vehicule rutiere cu │ 37,00 │ 165,00 │ 41,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare │ 644,00 │ 2.868,00 │ 719,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 12,0 tone│ │ │ │ │31 decembrie││ │și cu minimum 4 axe │ │ │ │ │ ││ │(inclusiv), exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴────────────┘  +  Partea 2: Modul de aplicare a tarifelor:A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:a) deținute în proprietate sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;b) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;c) specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanță;d) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;f) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și de către subunitățile acesteia;g) escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;h) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului;i) aparținând Corpului Diplomatic și vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;j) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, în cazul unor calamități sau dezastre naturale;k) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;l) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu;m) care desfășoară activități de întreținere curentă pe timp de vară și iarnă, lucrări de siguranță rutieră și reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces. NOTE: Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri sau cele ale Ministerului Apărării Naționale, dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare. Pentru vehiculele de la lit. j) și k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoțire a mărfii. Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepțiile de la plata tarifelor se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situației realizate de către direcția derulatoare și aprobate de directorul general, conform contractului aflat în derulare. În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenției de Control și Încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.B. Tarife:1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinația de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu-Ruse;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziționate pentru cel puțin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, și achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înțelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaște numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverințe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, și în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon și procedura de emitere, gestionare și control vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;9. tarifele pentru 20 de treceri și tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locații: Agenția de Control și Încasare Giurgiu, Secția de Drumuri Naționale București Sud și Direcția Regională de Drumuri și Poduri București; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. ----- (la 01-01-2017, Anexa 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.556 din 30 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 30 decembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 4TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii*Font 8* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Categorie vehicul rutier │Tarif - │Nr. │ Valabilitate │ │crt.│ │euro │treceri │ │ │ │ │(cu TVA │ │ │ │ │ │inclus) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │1.1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1│ 11,00 │ 1 │o trecere │ │ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │autoturisme │176,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │ ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 0,00 │nelimitat │23 decembrie │ │ │ ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 62,00 │ 62 │o lună calendaristică│ │ │ │ │ │pentru riverani │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │1.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 11,00 │ 1 │o trecere │ │ │mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │rutiere de transport persoane │176,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │2.1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de │ 26,00 │ 1 │o trecere │ │ │9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul │453,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │auto) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │2.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 26,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, exclusiv ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │vehiculele rutiere de transport persoane │453,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 3. │Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 26,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare sau egală cu 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone, ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane │453,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │4.1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de │ 43,00 │ 1 │o trecere │ │ │23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │ │749,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │4.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 43,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport │749,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │persoane │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 5. │Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 64,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport │1.114,00│ 20 │până la 31 decembrie │ │ │persoane │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────────┘Modul de aplicare a tarifelor:A. Sunt exceptate de la plata tarifului:a) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;b) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;c) vehiculele specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanță;d) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;f) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și de către subunitățile acesteia;g) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;h) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului;i) microbuzele destinate transportului școlar, licențiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfășurării cursurilor școlare, exclusiv perioada de vacanță școlară, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale;j) vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de primăriile și consiliile locale din municipiile, orașele și comunele aflate în județele Ialomița și Constanța;k) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;l) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu.n) vehiculele care desfășoară activități de întreținere (asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreținerea curentă pe timp de vară și iarnă, lucrări de siguranță rutieră) pe sectorul de drum ce cuprinde podul peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.-------Lit. n) a pct. A din anexa 4 a fost introdusă de lit. a), pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 483 din 23 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013.NOTE:Pentru vehiculele de la lit. a)-j) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naționale, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.Pentru vehiculele de la lit. k) și l), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoțire a mărfii.Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.Pentru vehiculele de la lit. n) dovada încadrării în excepțiile de la plata tarifului se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situației realizate de către Direcția întreținere și siguranța circulației și aprobate de directorul general, conform contractelor aflate în derulare (contracte de servicii și execuție lucrări efectuate de terți).-------Paragraful 4 al notelor aferente pct. A al anexei 4 a fost introdus de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 483 din 23 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013.În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenției de încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinația de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziționate pentru cel puțin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 62 de treceri într-o lună calendaristică și achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înțelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă/teren agricol deținut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a cursului Dunării, și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaște numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverințe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat sau de primăriile/consiliile locale care să ateste deținerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, reînnoită la 3 luni, și în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon și procedura de emitere, gestionare și control vor fi stabilite de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;9. tarifele pentru 20 de treceri și tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 23 decembrie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locații: Agenția de Încasare Giurgeni, Secția de Drumuri Naționale Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.  +  Anexa nr. 5Abrogată----------Anexa 5 a fost abrogată de art. 3 din ORDINUL nr. 612 din 28 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015.  +  Anexa nr. 6TARIFEpentru ocuparea zonei drumului*Font 9* ┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │ Denumire tarif │ Unitate de │ Tarif unitar, cu TVA │ │ crt.│ │ calcul │ [euro] │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ A. │Acord prealabil și autorizație de amplasare și acces la drum │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │ 1 │Analiza primară la depunerea documentației │tarif/document│ 30│ │ │tehnice pentru obiective socioeconomice și │ │ │ │ │rețele edilitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 2 │Acord prealabil/autorizație de amplasare și│tarif/document│ 27│ │ │acces la drum pentru persoane fizice │ │ │ │ │(construcții cu destinația de locuință │ │ │ │ │unifamilială, garaje, racorduri apă, canal,│ │ │ │ │electricitate, gaze etc.) │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 3. │Acord prealabil de amplasare și acces la │ │ 130│ │ │drum pentru persoane fizice și juridice │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤tarif/document├──────────────────────┤ │ │Pentru suprafețe de teren ce depășesc │ │+0,08 euro/mp pentru │ │ │1.000 mp │ │fiecare mp suplimentar│ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 4. │Autorizație de amplasare și acces la drum │tarif/document│ 80│ │ │pentru persoane fizice și juridice │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 5. │Reanalizare documentație tehnică pentru │tarif/document│ 75│ │ │obiective socioeconomice, rețele edilitare │ │ │ │ │și panouri publicitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 6. │Prelungirea acordului prealabil de ampla- │tarif/document│ 50│ │ │sare și acces la drum pentru obiective │ │ │ │ │socioeconomice și rețele edilitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 7. │Prelungirea autorizației de amplasare și │tarif/document│ 30│ │ │acces la drum pentru obiective socioecono- │ │ │ │ │mice și rețele edilitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ 8. │Acord prealabil pentru rețele edilitare noi și existente │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │8.1. │în afara zonei de siguranță a drumului │tarif/document│ 400│ │ │național │ ├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │8.2. │pentru lucrări noi prin caseta tehnică în │tarif/document│ 200│ │ │intravilan unde partea carosabilă este │ ├──────────────────────┤ │ │încadrată de borduri denivelate, fără │ │+0,1 euro/ml pentru │ │ │afectarea zonei de siguranță │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │8.3. │modernizarea rețelei edilitare existente, │ │ │ │ │în una dintre situații: │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │a) cu înlocuire tubulatură cu aceleași │ │ 150│ │ │caracteristici: prin săpătură deschisă sau │tarif/document├──────────────────────┤ │ │foraj, fără afectarea zonei de siguranță │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │a drumului; │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │b) cu înlocuire tubulatură cu aceleași │ │ 75│ │ │caracteristici: prin caseta tehnică │tarif/document├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,1 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │c) cu îmbunătățirea parametrilor tehnici │ │ 300│ │ │fără afectarea zonei de siguranță a │tarif/document├──────────────────────┤ │ │drumului │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │8.4. │În situații speciale: │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │a) în ampriza drumului │ │ 800│ │ │ │tarif/document├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │b) zona de siguranță │ │ 600│ │ │ │tarif/document├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depășește 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 9 │Avize pentru manifestări culturale, │tarif/document│10 euro/oră + │ │ │artistice și sportive │ │40 euro/km │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 10 │Avize de amplasare și considerații tehnice │ │ │ │ │privind amplasarea unor obiective în zonă a│tarif/document│ 50│ │ │viitoarelor trasee de drumuri naționale și │ │ │ │ │autostrăzi │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 11 │Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/│tarif/document│ 10│ │ │autorizație de amplasare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ B. │Ocuparea suprafețelor din zona drumurilor naționale și autostrăzilor │ ├─────┼──────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │ 12. │Amplasare panou publicitar│drum european │ │ 3,09│ │ │ ├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │ │drum național │ │ 0,75│ │ │ │principal sau │ │ │ │ │ │secundar │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 13. │Spațiu cu destinație │drum european │ │ 0,75│ │ │comercială (chioșc,rulotă,├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │masă pentru desfacere │drum național │ │ 0,45│ │ │produse alimentare și │principal sau │ │ │ │ │nealimentare) │secundar │ │ │ │ │ ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │autostradă │ │ 1,89│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 14. │Suprafețele desemnate a │drum european │ │ │ │ │deveni spații de servicii │ │ │ │ │ │și spații de parcare, ├────────────────┤ │ │ │ │precum și suprafețele sau │drum național │tarif/m²/lună │stabilit prin │ │ │lungimi de trasee de cana-│principal sau │sau ml/lună │licitație │ │ │lizații devenite disponi- │secundar │ │ │ │ │bile, care aparțin admi- ├────────────────┤ │ │ │ │nistratorului drumului, │autostradă │ │ │ │ │în zone adiacente │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 15. │Locuri de parcare ce │drum european │ │ 0,83│ │ │deservesc obiective ├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │economice │drum național │ │ 0,5│ │ │ │principal sau │ │ │ │ │ │secundar │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 16. │Căi de acces la diferite │drum european │ │ 0,75│ │ │obiective (stații de ├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │distribuție carburanți, │drum național │ │ 0,45│ │ │hoteluri, moteluri, depo- │principal sau │ │ │ │ │zite, spații comerciale, │secundar │ │ │ │ │show-room etc.) ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │autostradă │ │ 1,89│ ├─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ C. Amplasări de stâlpi, cabluri și conducte │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet │ ├─────┬──────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │17.1.│subtraversare │ │tarif/ml/lună │ 0,43│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.2.│cablu subteran în lungul │în ampriză, în │ │ 0,43│ │ │drumului │afara părții │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │sub partea │ │ 0,56│ │ │ │carosabilă │ │ │ │ │ ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 0,21│ │ │ │siguranță │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.3.│stâlpi de care este prins │în ampriză, în │ │ 1,26│ │ │cablul aerian în lungul │afara părții │ │ │ │ │drumului │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/buc./ ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │lună │ 0,98│ │ │ │siguranță │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.4.│cablu aerian în lungul │în ampriză, în │ │ 0,43│ │ │drumului │afara părții │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 0,21│ │ │ │siguranță │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.5.│pe poduri, podețe, tune- │în canale │ │ 1,82│ │ │luri și alte lucrări de │tehnice │ │ │ │ │artă ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │ancorat de pod │ │ 3,22│ │ │ │sau în altă │ │ │ │ │ │soluție decât │ │ │ │ │ │canal tehnic │ │ │ ├─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │Amplasarea conductelor de aburi și alte produse neimflamabile, de gaze, țiței și alte │ │produse inflamabile, benzi transportoare │ ├─────┬──────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │18.1.│traversare aeriană │ │tarif/ml/lună │ 1,22│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.2.│subtraversare │ │tarif/ml/lună │ 0,84│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.3.│amplasare subterană în │în ampriză, în │ │ 0,84│ │ │lungul drumului │afara părții │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │sub partea │ │ 1,42│ │ │ │carosabilă │ │ │ │ │ ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 0,66│ │ │ │siguranță │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.4.│amplasare aeriană în │în ampriză, în │ │ 3,3│ │ │lungul drumului │afara părții │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 2,35│ │ │ │siguranță │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.5.│pe poduri, podețe, tune- │în canale │ │ 8,47│ │ │luri și alte lucrări de │tehnice │ │ │ │ │artă ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │ancorat de pod │ │ 13,17│ │ │ │sau în altă │ │ │ │ │ │soluție decât │ │ │ │ │ │canal tehnic │ │ │ └─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘NOTĂ:Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor:1. Prezentele tarife se vor aplică în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4), (6) și (8) prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcții sau instalații în zona drumului, cu condiția ca acestea să nu aducă prejudicii drumului și siguranței traficului rutier.3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcții, căi de acces, amenajări ori instalații, în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, se face pe baza autorizației de construire și doar în condițiile existenței acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului și prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeței ocupate din ampriza și zona de siguranță.4. Acordul prealabil și autorizația de amplasare și de acces la drum se emit pentru o anumită funcție a obiectivului. La schimbarea funcției sau a destinației, beneficiarul este obligat să obțină aprobarea administratorului drumului pentru noua situație.5. Tarifele se percep persoanelor fizice și juridice care au obligația de a solicita autorizație.6. Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele nu funcționează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerțului.7. Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumurilor naționale, însă numai dacă se realizează și drum de acces la drumurile naționale sau alte lucrări în zona de siguranță.8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcții de locuințe, garaje, racorduri la instalațiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizației.9. Pentru panourile publicitare, suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața rezultată din încadrarea proiecției orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.10. Pentru spațiile prevăzute la lit. B poziția 13 din tabel, suprafața minimă tarifată va fi suprafața obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafața aferentă staționării autovehiculelor în afara părții carosabile.11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziția 16 din tabel suprafața supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza și zona de siguranță, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare și decelerare (dacă amplasamentul este în afara localității), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localității, amenajarea accesului la drumul național se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la același nivel a intersecțiilor drumurilor publice din afara localităților. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare și ieșire în/din localitate.12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.13. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B și C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuințe, case de vacanță sau garaje, precum și pentru instalațiile care asigură utilitățile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinația locuinței sau garajului (de exemplu, transformarea în spațiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcții cu caracter comercial.14. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unitățile bugetare de asistență socială și de educație (spitale, creșe, azile de bătrâni, școli, grădinițe).15. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale - S.A., cu titlu gratuit, comunicațiile de date de arie extinsă prin infrastructură proprie de telecomunicații.16. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la punctele nr. 18.1-18.5, nu se aplică pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare.17. La stabilirea soluțiilor de pozare a conductelor de apă și canal a căror amplasare în zona drumului nu poate fi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot lua în calcul următoarele modalități de amplasare:a) sub trotuare;b) zona verde;c) șanțuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluție justificată de distanța minimă legală față de alte rețele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluție justificată de distanța minimă legală față de alte rețele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;e) în cazuri excepționale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluție tehnică este impusă de existența altor rețele pozate cu acordul administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor naționale, și anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferință prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.18. Condițiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin Normele tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare, cu precizarea că soluția tehnică este corelată cu condițiile restrictive impuse de administratorul drumului național, de regulă în afara zonei de siguranță.19. În situația în care beneficiarul nu depune la direcțiile regionale de drumuri și poduri documentația tehnică completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de schimbarea soluțiilor și a traseului de amplasare a conductelor după obținerea finanțării, acesta va solicita obligatoriu un aviz inițial de amplasare, pentru a fi precizate toate condițiile restrictive de amplasare, necesare întocmirii documentației pentru faza următoare de proiectare.20. Documentația necesară obținerii avizului inițial de la direcțiile regionale de drumuri și poduri va cuprinde:a) cererea pentru obținerea avizului inițial prevăzută în anexa nr. 6A, care face parte integrantă din prezenta anexă;b) procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către secția de drumuri naționale pe raza căreia se execută lucrarea, care să conțină identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare și condițiile restrictive impuse de administratorul drumului;c) memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a construcțiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, stații de pompare, cu respectarea condițiilor restrictive impuse de administratorul drumului;d) plan de situație topografic cu pozarea conductei în lungul drumului național, cu retragerile impuse de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât și pentru construcțiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, stații de pompare, cu corelarea picheților și a pozițiilor kilometrice ale drumului;e) soluția tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu normativele tehnice și standardele în vigoare specifice;f) profile transversale caracteristice cu situația din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza inițială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profile transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferențe, proiectantul de specialitate apă-canal poartă întreaga responsabilitate și soluția tehnică rămâne cea avizată inițial;g) soluții pentru refacerea sistemului rutier și a părții carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluției tehnice impuse de administratorul drumului.21. Dacă documentația depusă pentru obținerea avizului inițial este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situațiile în care soluția de amplasare propusă nu este corelată cu situația existentă din teren.22. Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii conductelor de apă și canal, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să depună documentația tehnică în vederea obținerii acordului prealabil și a autorizației de amplasare în zona drumului național, necesare obținerii autorizației de construire.23. Cererea pentru obținerea acordului prealabil este prevăzută în anexa nr. 6A.24. Dacă documentația depusă pentru obținerea avizului prealabil este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situațiile în care soluția de amplasare propusă nu este corelată cu situația existentă în teren.25. Termenul de valabilitate al acordului prealabil este prevăzut la pct. 4.3 din Normele tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare.26. În baza acordului prealabil, se va emite autorizația de amplasare, document necesar pentru obținerea autorizației de construire.27. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, cu o valoare anuală mai mare de 5.000.000 euro, inclusiv TVA, care prevăd plata semestrială în avans a tarifelor, în luna a II-a a fiecărui semestru, pentru semestrul în curs, se aplică o reducere de 10% la tarifele pentru ocuparea zonei drumului prevăzute la lit. B și C din tabel. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării acestei reduceri vor fi rotunjite la a II-a zecimală.-----------Anexa 6 a fost modificată de punctele 1 și 2 ale art. I din ORDINUL nr. 486 din 30 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014.Punctul 27 al anexei 6 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 581 din 10 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Anexa nr. 6ACătre: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri ...........Adresa Direcției Regionale de Drumuri și Poduri ........................................Tel. ..................., fax ................┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│PERSOANA JURIDICĂ │Subscrisa: ................................................││ sau │cu sediul în localitatea: .................................││PERSOANA FIZICĂ │str./bd./șos. ........., sc. ...., et. ..., ap. ..., ││ÎNMATRICULATĂ │județul/sectorul ......, telefon .........., fax: .........││ │e-mail ....................................................││ │Nr. fiscal ...............................................,││ │și nr. de înregistrare RC → /..../..../...., ││ │Cod IBAN cont: RO _|_|_|_|_|_| ││ │deschis la Banca ..........................................││ │Sucursala/Filiala .........................................││ │reprezentată legal prin dl/dna ............................││ │având funcția de ..........................................││ │și prin dl/dna ........... având funcția de ...............│├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│PERSOANA FIZICA │Subsemnatul(a): ...........................................││ │cu domiciliul în localitatea: .............................││ │str./bd./șos. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..,││ │ap. ...., județul/sectorul ........ e-mail ................││ │telefon .................., fax: ..........................││ │identificat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ...... eliberat ││ │de Poliția ......... având cod numeric personal ││ │(CNP) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘în vederea realizării lucrării ...........................................în zona DN .........., km ................................ stânga/dreapta.Vă solicit*)___________*) Se va marca căsuța corespunzătoare intenției solicitantului.[] eliberarea avizului inițial (Nu dă drept de execuție a lucrărilor.)[] eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuție a lucrărilor.)[] eliberarea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public (Se eliberează la faza de obținere a autorizației de construire - dă drept de realizare a lucrărilor.)[] prelungirea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public nr. .......... din data ...../..../......, motivată de .........................Depunem anexat documentația (conform borderoului anexat) în .........(.......) exemplare.Persoana de contact din partea beneficiarului .........., tel. ............Persoana de contact din partea proiectantului .........., tel. ............Data: ......../......../.................(loc de semnătură și ștampilă)Cererea se va completa integral, se va semna și se va ștampila de către solicitant.Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, atașat unui exemplar din documentație.Documentația se va depune în 3 exemplare (drumuri naționale), 5 exemplare (drumuri naționale europene și autostrăzi) identice.-----------Anexa 6a a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 486 din 30 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ.----