DECRET nr. 1.086 din 31 decembrie 1966privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 88 din 31 decembrie 1966    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Impozitul pe veniturile populaţiei, prevăzut de Decretul nr. 153 din 11 mai 1954 şi impozitul pe veniturile agricole ale populaţiei, prevăzut de Decretul nr. 379 din 8 august 1957, se majorează, pentru persoanele fără copii, după cum urmează: a) Impozitul datorat de muncitori şi funcţionari potrivit art. 5 din Decretul nr. 153/1954 şi de alte categorii asimilate acestora potrivit art. 14 - 16 din acelaşi decret:- cu 10%, în cazul celor cu venituri lunare impozabile între 801 şi 2.000 de lei inclusiv;- cu 20% în cazul celor cu venituri lunare impozabile de peste 2.000 de lei. b) Impozitul datorat de oamenii de litere, arta şi ştiinţa, liber-profesionisti, meseriasi, cărăuşi, proprietari de bunuri închiriate şi celelalte persoane supuse impozitului potrivit art. 17, 21, 22, 23 şi 34 din Decretul nr. 153/1954, precum şi impozitul pe veniturile agricole datorat potrivit art. 12 din Decretul nr. 379/1957:- cu 10% asupra impozitului calculat, la venitul mediu lunar, cu cotele de la art. 5 din Decretul nr. 153/1954, pentru veniturile anuale impozabile între 9.601 şi 24.000 de lei;- cu 20% asupra impozitului calculat în acelaşi mod ca mai sus, pentru veniturile anuale impozabile de peste 24.000 de lei.  +  Articolul 2Majorarea de impozit se aplică atît bărbaţilor cît şi femeilor fără copii, de la vîrsta de 25 ani împliniţi, indiferent dacă sînt sau nu căsătoriti.Se exceptează de la plata majorării de impozit persoanele care au avut copii şi au decedat, persoanele care au invaliditati de gradul I şi II, pentru veniturile realizate în afară pensiei, precum şi persoanele fără copii care sînt căsătorite cu persoane care au copii dintr-o casnicie anterioară sau din afară căsătoriei.  +  Articolul 3Prevederile prezentului decret se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1967.Pe aceeaşi dată ministrul finanţelor va emite instrucţiuni de aplicare a prezentului decret.------