ORDIN nr. 2.917 din 15 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016    Având în vedere:- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, republicată;- Referatul de aprobare nr. 97.519/DRU din 14 decembrie 2016 al Direcţiei resurse umane,în temeiul:- Decretului Preşedintelui României nr. 894/2016 pentru numirea domnului Dragoş Cristian Dinu în funcţia de ministru al fondurilor europene;- dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn tot cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare, sintagma "Direcţia economică şi resurse umane" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia resurse umane".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul fondurilor europene,

    Dragoş Cristian Dinu
    Bucureşti, 15 decembrie 2016.Nr. 2.917.-----