HOTĂRÂRE nr. 951 din 15 decembrie 2016privind aprobarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 20 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru perioada 2016-2018 se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 3Prevederile Strategiei se aplică în limita fondurilor aprobate Ministerului Afacerilor Interne prin legile anuale ale bugetului de stat și alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, conform prevederilor legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu
  București, 15 decembrie 2016.Nr. 951.  +  ANEXĂSTRATEGIEde consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentruperioada 2016-2025