ORDIN nr. 1.408 din 12 decembrie 2016privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV. 6.601 din 8 decembrie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,ţinând cont de prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 845/2016 pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă preţurile maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă, prevăzute în tabelul următor:*Font 7*┌───┬─────────┬─┬────────┬──────────┬────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────┬────────┬────┬──────┬────────┬───────┬─┬───┬──────────┐│Nr.│ │O│Denumire│ Forma │Con-│Firma/Ţara│ DCI │ Ambalaj │ Grupa │Statut_ │Sta-│Preţ │Preţ │Preţ │S│Ob-│Valabili- ││crt│Cod_cim │b│produs │ │cen-│ │ │ │ ATC │frm │tut │produ-│ridicata│amănun-│t│ser│tate preţ ││ │ │s│ │ │tra-│ │ │ │ │ │_anm│cător │maximal │tul │a│va-│ ││ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │ │ │ │(lei) │fără TVA│maximal│r│ţii│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │cu TVA │e│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ │├───┼─────────┼─┼────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼───┼──────────┤│ 1 │W59069005│ │TETRAXIM│SUSP. INJ.│ │SANOFI │VACCIN │Cutie cu 10│J07CA02│inovativ│ │635,53│ 665,53│ 763,58│ │ │Preţurile ││ │ │ │ │ÎN SERINGĂ│ │PASTEUR - │DIFTERIC, │seringi │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt ││ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │S.A. - │TETANIC, │preumplute │ │ │ │ │ │ │ │ │valabile ││ │ │ │ │ │ │FRANŢA │PERTUSSIS,│(din sticlă│ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │POLIO │tip I), │ │ │ │ │ │ │ │ │împlinirea││ │ │ │ │ │ │ │INACTIVAT │echipate cu│ │ │ │ │ │ │ │ │termenelor││ │ │ │ │ │ │ │ │piston cu │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute ││ │ │ │ │ │ │ │ │dop │ │ │ │ │ │ │ │ │de art. ││ │ │ │ │ │ │ │ │(clorobromo│ │ │ │ │ │ │ │ │III din ││ │ │ │ │ │ │ │ │-butil sau │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea ││ │ │ │ │ │ │ │ │clorobutil │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului││ │ │ │ │ │ │ │ │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. ││ │ │ │ │ │ │ │ │bromobutil)│ │ │ │ │ │ │ │ │845/2016. ││ │ │ │ │ │ │ │ │cu un ac │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ataşat x │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │0,5 ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │susp. inj. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴─┴────────┴──────────┴────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴────┴──────┴────────┴───────┴─┴───┴──────────┘  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Ioana Ursu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 12 decembrie 2016.Nr. 1.408.-------