DECIZIE nr. 219 din 23 septembrie 2015 (*actualizată*)privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • ----------Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru dialog social, formulată prin Adresa nr. 1.382/L.M.P. din 17 septembrie 2015, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5144 din 21 septembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se numesc ca membri în Consiliul Economic şi Social reprezentanţii societăţii civile prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ------------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru
  Bucureşti, 23 septembrie 2015.Nr. 219.  +  AnexăLISTAcuprinzând reprezentanţii societăţii civile înConsiliul Economic şi Social┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Numele şi prenumele │ Organizaţia │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Constantin Mitache │Asociaţia Municipiilor din România │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│Daniela Vişoianu │Communication for Community │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3.│Loredana Urzică │Uniunea Studenţilor din România │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4.│Gheorghe Chioaru │OMENIA │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5.│Mircea Ciocan │ROMAVIS │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6.│Florian-Valeriu Sălăjeanu │Asociaţia Profesională Neguvernamentală ││ │ │de Asistenţă Socială - ASSOC │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7.│Mihai Dragoş │Consiliul Tineretului din România │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8.│Anca Andreea Popa │Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor ││ │ │Împotriva Abuzurilor Statului │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9.│Ana Păun │InfoCons - Asociaţia Naţională pentru ││ │ │Protecţia Consumatorilor şi Promovarea ││ │ │Programelor şi Strategiilor din România │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10.│Radu Nicosevici │Academia de Advocacy │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 11.│Dana Cavaleru │HR Club │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 12.│Ion Anghel │Uniunea Profesiilor Liberale din România ││ │ │- UPLR │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 13.│Bogdan Simion │Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale ││ │ │pentru Copil - FONPC │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 14.│Sevastiţa Grigorescu │Uniunea Naţională a Cooperaţiei ││ │ │Meşteşugăreşti - UCECOM │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 15.│Gelu Duminică │Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară ││ │ │Împreună │└────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘----------Anexa a fost modificată de art. unic din DECIZIA nr. 388 din 22 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016.-------