ORDIN nr. 100 din 19 mai 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice(actualizat până la data de 21 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:----------Paragraful din preambul a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul administraţiei şi internelor,

    Constantin-Traian Igaş
    Bucureşti, 19 mai 2011.Nr. 100.  +  AnexăREGULAMENT 19/05/2011