HOTĂRÂRE nr. 859 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (3), precum şi al art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă sau subterană - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Erika Stanciu,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Marius Cristian Bădescu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Radu Mihaiu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 859.----