ORDIN nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 13 decembrie 2016  În baza prevederilor art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu, investiții și informatizare din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Gheorghe Pătrașcu,
  secretar de stat
  București, 25 noiembrie 2016.Nr. 5.819.  +  ANEXĂ PROCEDURĂde elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilorși unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordăriiacestuia----