ORDIN nr. 1.270 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 5.702 din 3 noiembrie 2016,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 8 noiembrie 2016.Nr. 1.270.  +  AnexăREGULAMENT 08/11/2016