ORDIN nr. 1.072 din 17 noiembrie 2016privind acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit"
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016    Având în vedere:- art. 18 alin. (1) lit. p) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul Direcţiei dezvoltarea sportului de performanţă nr. 5.356 din 10 octombrie 2016,în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute de sportivii români în competiţiile naţionale şi internaţionale oficiale, Ministerul Tineretului şi Sportului acordă acestora, precum şi antrenorilor care i-au pregătit titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit". (2) Aceste titluri se acordă la propunerea federaţiilor sportive naţionale.  +  Articolul 2Titlul de "Maestru emerit al sportului" se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competiţiile oficiale de seniori:2.1. La ramurile de sport cuprinse în programul olimpic/paralimpic, sporturi individuale:- locul I-III la Jocurile Olimpice/Paralimpice;- locul I-III la campionatele mondiale;- locul I la campionatele europene;- 2 locuri II-III la campionatele europene;- record olimpic/paralimpic, mondial sau european, omologat de forul internaţional de profil.2.2. La sporturile individuale care nu sunt cuprinse în programul olimpic/paralimpic:- locul I la campionatele mondiale;- 2 locuri II-III la campionatele mondiale;- 1 loc I la campionatele europene şi 1 loc II-III la campionatele mondiale;- 1 loc I şi 1 loc II la campionatele europene;- 3 locuri II-III la campionatele europene;- 2 recorduri mondiale sau europene, omologate de forul internaţional de profil.2.3. La jocurile sportive:- locul I-VI la Jocurile Olimpice/Paralimpice;- locul I-VI la campionatele mondiale;- locul I-IV la campionatele europene;- locul I-II la cupele mondiale sau europene intercluburi.  +  Articolul 3Titlul de "Antrenor emerit" se acordă antrenorilor care au selecţionat, pregătit şi promovat în loturile reprezentative sau care au pregătit direct în cadrul cluburilor sau loturilor reprezentative sportivi care au obţinut unul dintre următoarele rezultate:3.1. La ramurile de sport cuprinse în programul olimpic/paralimpic, sporturi individuale:- locul I-III la Jocurile Olimpice/Paralimpice;- locul I-III la campionatele mondiale de seniori;- locul I la campionatele europene de seniori;- 2 locuri II-III la campionatele europene de seniori;- 3 locuri I-III la campionatele mondiale sau europene de tineret;- record olimpic, mondial sau european de seniori, omologat de forul internaţional de profil;- 2 recorduri mondiale sau europene de tineret, omologate de forul internaţional de profil.3.2. La sporturile individuale care nu sunt cuprinse în programul olimpic/paralimpic:- 3 locuri I-III la campionatele mondiale;- 4 locuri I-III la campionatele europene de seniori;- 2 recorduri mondiale de seniori, omologate de forul internaţional de profil;- 3 recorduri europene de seniori, omologate de forul internaţional de profil.3.3. La jocurile sportive:- locul I-VI la Jocurile Olimpice/Paralimpice;- locul I-VI la campionatele mondiale de seniori;- locul I-IV la campionatele europene de seniori;- 2 locuri I-III la campionatele mondiale sau europene de tineret sau juniori;- locul I-II la cupele mondiale sau europene intercluburi.  +  Articolul 4Titlul de "Antrenor emerit" poate fi acordat, prin excepţie, după pensionare, la propunerea federaţiei de specialitate, antrenorilor care au desfăşurat o îndelungată activitate practică în specialitate, au promovat în eşaloanele superioare de performanţă sportivi cu rezultate de excepţie pe plan internaţional (jocuri olimpice, paralimpice, campionate mondiale, campionate europene) şi/sau au contribuit la promovarea pe plan naţional a ramurii de sport.  +  Articolul 5Titlul de "Maestru al sportului" se acordă sportivilor care au obţinut în competiţii naţionale sau internaţionale oficiale performanţele reglementate de regulamentele de clasificare sportivă ale federaţiilor sportive naţionale şi ale Comitetului Naţional Paralimpic.  +  Articolul 6Titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Antrenor emerit" şi "Maestru al sportului" se acordă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 7Titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului" sau, după caz, "Antrenor emerit" se revocă de drept de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul anulării de către organismul internaţional competent, din orice cauză, a rezultatului sau rezultatelor în considerarea căruia/cărora sportivului i s-a acordat titlul.  +  Articolul 8Titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Antrenor emerit" şi "Maestru al sportului" se pot retrage, la sesizarea federaţiilor sportive naţionale, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul în care persoanele care le deţin se află în una dintre următoarele situaţii:- au fost sancţionate cu excludere din viaţa sportivă;- au săvârşit, cu vinovăţie, abateri grave de la normele de etică sportivă sau a altor fapte prevăzute în statutele şi regulamentele acestora.  +  Articolul 9Pentru acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Antrenor emerit" şi "Maestru al sportului" federaţiile sportive naţionale sau, după caz, Comitetul Naţional Paralimpic trebuie să depună la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:- solicitare din partea federaţiei/Comitetului Naţional Paralimpic cu menţionarea performanţelor sportive;- hotărârea Biroului Federal/Comitetului director/etc. sau copie după procesul-verbal al şedinţei în care s-au validat performanţele şi a fost aprobat acordarea titlului;- regulamentul de clasificare sportivă, după caz;- poză.  +  Articolul 10Începând cu data prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul tineretului şi sportului,

    Elisabeta Lipă
    Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 1.072.----