HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale art. 7^1 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache
  Bucureşti, 23 noiembrie 2016.Nr. 879.  +  AnexăNORMA 23/11/2016  +  Anexa 1la normeProgramul de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere*Font 8*┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Domeniul │ Tema │Total 30 de ore││ │ ├───────────────┤│ │ │ Nr. de ore: │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│A. Elemente de │Contracte utilizate în activitatea de transport rutier în regim│ ││drept civil │de închiriere, precum şi drepturile şi obligaţiile care decurg │ ││ │din acestea │ 1 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Negocierea unui contract cu valabilitate legală în ceea ce │ ││ │priveşte condiţiile de transport │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Analiza reclamaţiilor referitoare la daunele produse │ ││ │persoanelor sau bagajelor acestora în timpul unui accident │ ││ │survenit în cursul transportului sau referitor la daunele │ ││ │datorate întârzierii, precum şi efectele acestei reclamaţii │ ││ │asupra responsabilităţii sale contractuale │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││B. Elemente de │Condiţii şi formalităţi pentru exercitarea comerţului, │ ││drept comercial │obligaţiile generale ale comercianţilor (înmatriculare, │ ││ │registre comerciale etc.) şi consecinţele falimentului │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Forme de organizare juridică a operatorilor economici. Condiţii│ ││ │de înfiinţare şi funcţionare │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│C. Elemente de │Rolul şi funcţionarea diferitelor instituţii sociale care │ ││drept social │intervin în sectorul transportului rutier (ministere, agenţii, │ ││ │inspectorate, sindicate, comitete de întreprindere, delegaţi ai│ ││ │personalului, inspectori ai muncii etc.) │ 1 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Regulile aplicabile contractelor de muncă referitoare la │ ││ │diferitele categorii de lucrători ai transportatorului │ ││ │autorizat (forma contractelor, obligaţiile părţilor, condiţiile│ ││ │şi durata muncii, concediile plătite, remuneraţia, desfacerea │ ││ │contractului) │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Normele aplicabile în materie de pregătire profesională a │ ││ │conducătorilor auto care desfăşoară transport în regim de taxi │ ││ │şi în regim de închiriere şi a managerilor de transport în │ ││ │regim de taxi şi de închiriere │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Specificul mediului şi riscurile exercitării ocupaţiei de │ ││ │conducătorul auto în regim de taxi şi regim de închiriere. │ ││ │Măsuri de diminuare a riscului practicării acestei profesii şi │ ││ │moduri de acţiune în caz de incident │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│D. Elemente de │Impozitarea vehiculelor │ 1 ││drept fiscal ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul │ ││ │rutier, precum şi taxele de trecere şi taxele de utilizare │ ││ │pentru folosirea anumitor infrastructuri │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Alte obligaţii de natură fiscală │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│E. Gestiunea │Dispoziţiile legale şi practicile privind utilizarea cecurilor,│ ││comercială şi │a cambiilor, a biletelor la ordin, a cardurilor de credit şi a │ ││financiară a │altor mijloace sau metode de plată │ 3 ││întreprinderii ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Forme de credit (bancare, documentare, depozite de garantare, │ ││ │ipoteci, leasing, de închiriere, factoring etc.); sarcinile şi │ ││ │obligaţiile care decurg din acestea │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Bilanţul contabil şi interpretarea lui │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Contul de profit şi pierderi şi interpretarea lui │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii│ ││ │pe baza indicatorilor financiari │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Bugetul întreprinderii de transport │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Preţul de cost (costuri fixe, costuri variabile, fonduri de │ ││ │exploatare, amortismente etc.). Calculul preţului de cost │ ││ │pentru fiecare vehicul, kilometru sau cursă. Formarea tarifului│ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │Organigrama personalului întreprinderii. Planuri de lucru │ 2 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Principiile marketingului, ale publicităţii şi ale relaţiilor │ ││ │publice, inclusiv ale serviciilor de transport în regim de taxi│ ││ │şi închiriere, ale promovării vânzărilor şi ale elaborării │ ││ │fişierelor de clienţi │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Aplicaţiile electronice utilizate în domeniul transportului │ ││ │rutier în regim de taxi şi închiriere │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Tipuri de asigurări proprii transporturilor rutiere (asigurări │ ││ │de răspundere, de viaţă, asigurarea bunurilor, a bagajelor), │ ││ │precum şi garanţiile şi obligaţiile care decurg din acestea │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport │ ││ │rutier de persoane în regim de închiriere │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│F. Accesul la │Reglementări privind efectuarea transporturilor rutiere în │ ││piaţă │regim de taxi şi în regim de închiriere. Noţiunile şi │ ││ │terminologia specifice │ 8 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Documente necesare pentru executarea serviciilor de transport │ ││ │rutier în regim de taxi şi în regim de închiriere. Proceduri de│ ││ │verificare pentru a asigura prezenţa, atât în întreprindere, │ ││ │cât şi la bordul vehiculelor, a documentelor corespunzătoare, │ ││ │şi anume a documentelor referitoare la vehicul, la conducătorul│ ││ │auto şi la cursă │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Organizarea pieţei interne a transporturilor rutiere în regim │ ││ │de taxi şi de închiriere. Accesul la piaţa serviciilor de │ ││ │transport în regim de taxi şi în regim de închiriere │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Activităţi conexe transportului rutier de persoane în regim de │ ││ │taxi şi închiriere │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Elemente care determină calitatea transportului în regim de │ ││ │taxi şi de închiriere. Ţinuta conducătorului auto, a │ ││ │autoturismului, confortul deplasării, siguranţa rutieră │ ││ │ │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│G. Standarde │Tipuri constructive de vehicule şi elementele caracteristice │ ││tehnice şi │acestora (caroserie, motor, sisteme de transmisie, sisteme de │ ││aspecte ale │frânare etc.). Limitarea poluării chimice şi fonice a mediului │ ││operării │urban │ 4 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Omologarea de tip, înmatricularea, agrearea şi inspecţia │ ││ │tehnică a vehiculelor │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Mentenanţa vehiculelor şi a echipamentelor acestora. │ ││ │Întreţinerea zilnică, predarea şi primirea autovehiculului │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Taximetrul şi lampa taxi │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Staţia de emisie-recepţie │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │Clienţi cu nevoi speciale. Clienţi dificili │ 4 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Avantajele oferite clientului │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Obligaţii ale transportatorului autorizat, ale taximetristului/│ ││ │conducătorului auto şi ale clientului │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Contravenţii şi sancţiuni │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Autorităţi cu atribuţii în domeniul transportului în regim de │ ││ │taxi şi închiriere │ │├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│H. Siguranţa │Condiţii pentru conducătorii auto (onorabilitate, permis de │ ││rutieră şi │conducere, avize medicale şi psihologice, certificate de │ ││securitatea │atestare profesională etc.) │ 4 ││transportului ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Măsurile necesare pentru asigurarea faptului că toţi │ ││ │conducătorii auto respectă regulile, interdicţiile şi │ ││ │restricţiile de circulaţie (limitări de viteză, acordarea │ ││ │priorităţii, oprire şi staţionare, folosirea farurilor, │ ││ │semnalizarea schimbării direcţiei de mers etc.) │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Sarcinile conducătorilor auto privind respectarea normelor de │ ││ │siguranţă referitoare, pe de o parte, la starea vehiculului şi │ ││ │a echipamentului său şi, pe de altă parte, la conducerea │ ││ │preventivă │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │Elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor de conduită în│ ││ │caz de accident şi a procedurilor corespunzătoare pentru a │ ││ │evita repetarea accidentelor sau a încălcărilor grave ale │ ││ │legislaţiei 2 │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Forme de infracţionalitate cu incidenţă în transportul în regim│ ││ │de taxi şi închiriere. Măsuri de prevenire şi modalităţi de │ ││ │acţiune în caz de necesitate │ │└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  +  Anexa 2la normeModelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere(culoare galben Pantone 102 sau cât mai apropiată de aceasta,format finit 290 x 145 mm, hârtie din celuloză de 100 g/mpsau mai mult, cu elemente de siguranţă)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ Matca │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ││ │ │(denumirea autorităţii │ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ│ ││CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A │ │publice centrale pentru│ │ ARR │ ││MANAGERULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI│ │transporturi) │ └──────────────────────────┘ ││ ŞI ÎNCHIRIERE │ └───────────────────────┘ ││ │ ││ Nr.______________ │ ││ │ CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A MANAGERULUI DE ││ Nume ................................ │ TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎNCHIRIERE ││ │ ││ Prenume ............................. │ NR. ______________ ││ │ ││ CNP ................................. │ Prezentul certificat atestă faptul că __________________, ││ │ ││ Data eliberării ..................... │ născut (ă) la data de ______ în localitatea ____________, ││ │ ││ Valabil de la ....................... │ judeţ ___________, a promovat examenul privind competenţa ││ │ ││ până la ............................. │ profesională a managerului de transport în regim de taxi ││ │ ││ Sunt de acord ca datele cu caracter │ şi închiriere desfăşurat în localitatea ________________, ││ personal să fie prelucrate şi să │ ││ intre în baza de date a Autorităţii │ în data de _________________ . ││ Rutiere Române ARR, care se obligă să │ ││ respecte drepturile prevăzute în │ Certificatul reprezintă dovada competenţei profesionale │Legea nr. 677/2001. │ ││ │ a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere ││ Semnătura titularului ................ │ ││ │ a titularului, prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind ││ │ ││ │ transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ││ │ ││ │ cu modificările şi completările ulterioare. ││ │ ││ │ Valabil de la __________, până la _____________, ││ │ ││ │ ││ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR ││ │ DIRECTOR GENERAL ││ │ │└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘----