ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea,păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor(actualizat până la data de 31 mai 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Ministrul sănătăţii,ţinând seama de Referatul Direcţiei generale de sănătate publică nr. G.H. 8.243 din 27 noiembrie 1998,având în vedere dispoziţiile Legii nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei şi ale Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 764/1998,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele de igienă prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.  +  Articolul 3Nerespectarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor atrage răspunderea civilă, contravenţională şi, după caz, penală a persoanelor vinovate.  +  Articolul 4Ordinul ministrului sănătăţii nr. 863/1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 5Direcţia generală de sănătate publică, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea medicală proprie, agenţii economici, celelalte persoane juridice şi fizice vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin, care va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborBucureşti, 16 decembrie 1998.Nr. 976.  +  AnexăNORMA 16/12/1998