ORDIN nr. 477 din 22 aprilie 2009 (*actualizat*)privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant**)(actualizat până la data de 28 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • --------------------**) Titlul Ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016.Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Registrul Naţional de Transplant, denumit în continuare RNT. (2) RNT asigură monitorizarea continuă a activităţii de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenţia Naţională de Transplant. (3) RNT este compus din registre naţionale specifice, după cum urmează:- Registrul naţional specific pentru transplant cardiac;- Registrul naţional specific pentru transplant hepatic;- Registrul naţional specific pentru transplant renal;- Registrul naţional specific pentru transplant pulmonar;- Registrul naţional specific pentru transplant pancreas;- Registrul naţional specific pentru transplant piele;- Registrul naţional specific pentru transplant os;- Registrul naţional specific pentru transplant tendon;- Registrul naţional specific pentru transplant cornee;- Registrul naţional specific pentru embriotransfer;- Registrul naţional specific pentru transplant celule reproductive;- Registrul naţional specific pentru transplant celule stem hematopoietice.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 2Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 3Orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu să fie înscrisă în RNT.  +  Articolul 4 (1) Înscrierea în RNT are drept consecinţă atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT. (2) Datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Toate documentele medicale care se eliberează după aprobarea prezentului ordin (fişe medicale, reţete sau alte documente) conţin codul CUIANT.  +  Articolul 5Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din RNT îndeplinesc următoarele cerinţe şi responsabilităţi: a) sunt angajate cu contract de muncă în unităţile din reţeaua Ministerului Sănătăţii, în unităţile din reţeaua altor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie, în unităţile sanitare din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau sunt angajate cu contract de muncă în unităţi sanitare private şi îndeplinesc toate obligaţiile ce decurg din această calitate;----------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016. b) răspund de acurateţea datelor înscrise în RNT, precum şi de arhivarea documentelor pe baza cărora a fost atribuit codul CUIANT; c) au obligaţia de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parolă, Smart card, PIN), care reprezintă secret de serviciu şi de a semna şi completa declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin, încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea potrivit legii;----------Lit. c) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016. d) notifică imediat Agenţia Naţională de Transplant în situaţia în care există suspiciuni în legătură cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT; e) raportează imediat Agenţiei Naţionale de Transplant situaţia în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obţine accesul la internet pentru eliberarea electronică a codului CUIANT; f) actualizează datele pe baza cărora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situaţia medicală şi operativă o permite, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data efectuării transplantului; g) arhivează datele persoanelor care au beneficiat de transplant şi le pun la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 24 de ore de la externarea posttransplant.  +  Articolul 6Agenţia Naţională de Transplant va pune la dispoziţia persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul RNT şi pentru obţinerea codului CUIANT.  +  Articolul 7Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Ion Bazac
  Bucureşti, 22 aprilie 2009.Nr. 477.  +  Anexa 1Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor dinRegistrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilorsanitare acreditate pentru efectuarea de transplant deorgane, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Boli Digestive şi Transplant Hepatic:- dr. Speranţa Iacob;- dr. Simona Dima;- dr. Mariana Mihăilă;- dr. Alexandrina Constantinescu.2. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal:- dr. Dorina Tacu.3. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Hematologie şi Transplant Medular:- dr. Zsofia Varady.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:- dr. Carmen Daniela Neculoiu.5. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:- dr. Mihaela Ispas.6. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:- dr. Muntean Adriana.7. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti:- dr. Ovidiu Chioncel.8. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti:- dr. Dragoş Chiriţă.9. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi:- dr. Simona Hogaş.10. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:- dr. Dan Constantin Griţac.11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:- dr. Aliz Tunyogi.12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Turcanu" Timişoara:- dr. Cristian Marius Jinca;- dr. Andrada Licinia Oprisoni.13. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti:- dr. Andrei Coliţă.14. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti:- dr. Vlad Costel.15. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti:- dr. Mareş Emil.16. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Clinica de Ortopedie:- dr. Andrei Ioan Bogdan.17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova:- dna Peţa Maria Minodora.18. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:- dr. Marton Denes.19. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara:- dr. Mitrulescu Cătălin.20. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti:- dl Iacob Gheorghe.21. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Secţia Clinică de Oftalmologie:- mr. dr. Macovei Laura.22. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Secţia Clinică de Ortopedie şi Traumatologie:- lt. col. dr. Stănescu Marius.23. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:- dr. Hozan Călin.24. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi:- dr. Ungurianu Sorin.25. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava:- dr. Hău Iuliana Magdalena.26. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi:- dl Dana Mihai.27. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara:- dna Prodan Cristina.28. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti:- dna Dinu Cristina.29. Spitalul Clinic Judeţean Mureş:- dr. Zuh Sandor.30. Oculus - S.R.L. Bucureşti:- dr. Moraru Mircea Cristian.31. Medsystem Varad - S.R.L. Oradea:- dna Szoke Katalin.32. Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi - Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie:- dr. Gîrleanu Irina.33. Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi - Secţia Clinică de Oftalmologie:- dna Ceornea Augustina.34. West Eye Hospital - S.R.L. Bucureşti:- dl Milea Alexandru.35. Medlife - S.A. Bucureşti:- dna Nyikora Dorina.36. Biogenesis IVF - S.R.L. Bucureşti:- dna Butunoi Laura Mariana.37. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu:- dna Zgripcea Livia.38. Euromaterna - S.A. Constanţa:- dna Lalu Cristina Brânduşa.39. Avicena Profertis - S.R.L. Iaşi:- dr. Socolov Răzvan .40. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti:- dna Giurcaneanu Anişoara.41. Clinica Medicală Gynera - S.R.L. Bucureşti:- dr. Codreanu Dorina.42. Gynatal - S.R.L. Bucureşti:- dr. Dorneanu Virginia Liliana.43. Vivamed - S.R.L. Braşov:- dr. Lupu Gabriela.44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca:- dr. Dan Oana.45. Fertigyn - S.R.L. Iaşi:- dna Alexoaei Smaranda Gliselda.46. Medical Business Expert - S.R.L. Bucureşti:- dna Ranetescu Georgiana Mirela.47. Hit-Med - S.R.L. Craiova:- dr. Văduva Alice Roxana.48. Promed System - S.R.L. Târgovişte:- dr. Sandu Lăcrămioara.49. Newlife - BM - S.R.L. Iaşi:- dr. Bors Adraian.50. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu" Bucureşti:- dr. Carp-Veliscu Andreea Marilena.51. Medical City Blue - S.R.L. Bucureşti:- dr. Braşoveanu Marilena Gianina.52. Sapiens Medical Center - S.R.L. Bucureşti:- dl Negriu Lucian.53. Teo Health - S.A. - Spitalul "Sf. Constantin" Braşov:- dr. Moldovan Andreea Anamaria.54. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. Bucureşti:- dr. Ionescu Dorin.55. Babe - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş:- dr. Bartha Edina.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2DATEnecesare înregistrării unei persoane pentru atribuireacodului unic de înregistrare laAgenţia Naţională de TransplantNumePrenumeCod numeric personal*) Notă

  ──────────

  *) Se aplică numai în cazul persoanelor cu cetăţenie română, care posedă acte de identitate.

  ──────────
  Grup sanguinTelefonAdresăDiagnosticMELD**) Notă

  ──────────

  **) Se utilizează pentru transplant hepatic.

  ──────────
  HLA***) Notă

  ──────────

  ***) Se utilizează pentru transplant renal şi de celule stem hematopoietice.

  ──────────
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATEa persoanei responsabile cu gestionarea datelor dinRegistrul Naţional de Transplant, nominalizată prinOrdinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009privindînfiinţarea Registrului Naţional de Transplant,desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelordin Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilorsanitare acreditate pentru efectuarea de transplant deorgane, ţesuturi şi celule de origine umană în scopterapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrăriiunei persoane pentru atribuirea codului unic deînregistrare la Agenţia Naţională de TransplantSubsemnatul/Subsemnata, ........., în calitate de ......., la unitatea medicală ......., acreditată pentru activităţi de ...., în calitate de persoană nominalizată cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant, cunoscând prevederile art. 227 din Codul penal, privind divulgarea secretului profesional, mă angajez prin prezenta să păstrez confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor despre care am luat cunoştinţă cu ocazia gestionării datelor din Registrul Naţional de Transplant, precum şi cu ocazia instruirii primite în vederea utilizării acestui sistem.    Data: .......... Semnătura: ........----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.------