RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016    În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 21 octombrie 2016, se fac următoarele rectificări:- la anexa nr. 13, pct. I.4 şi II.5, ultima coloană a tabelului, rândul     ┌────────────────────┬────────┐    "│ Camera Deputaţilor │ Senat │"     └────────────────────┴────────┘se elimină;- la anexele nr. 21 şi 22, în loc de "g3" se va citi: "g^1".-------