ORDIN nr. 2.222 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.786 din 9 noiembrie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Simona Olimpia Negru,
  secretar de stat
  București, 18 noiembrie 2016.Nr. 2.222.  +  ANEXĂREGULAMENTde atestare a producătorilor din industria mobilei