ORDIN nr. 1.307 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016  Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 6.180 din 17 noiembrie 2016;- prevederile art. 10 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 1 din 7 iulie 2016, referitor la avizarea modificării structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 65/2015 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 28 ianuarie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 1.307.  +  Anexă *) Notă

  ──────────

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ──────────
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale*Font 7*                           ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────┐                           │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│ │CONSILIUL ŞTIINŢIFIC│                           └─────────────┬────────────┘ └──────────┬─────────┘                                         │ │                                         └──────────┐ ┌──────────┘                                                    │ │              ┌───────────────────────────┐ │ │ ┌──────────────────────────────────┐              │CONSILIER PROBLEME MEDICALE├───┐ │ │ ┌───┤CONSILIER PROBLEME FARMACEUTICE │              └───────────────────────────┘ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┘              ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐              │ DEPARTAMENT JURIDIC ├───┤ │ │ ├───┤DEPARTAMENT EVALUARE TEHNOLOGII │              └───────────────────────────┘ │ │ │ │ │MEDICALE │              ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┘              │DEPARTAMENT RESURSE UMANE, ├───┤ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐              │SALARIZARE │ │ │ │ ├───┤Compartiment Infrastructuri │              └───────────────────────────┘ │ │ │ │ │critice naţionale │              ┌───────────────────────────┐ │ └─────┬─────┘ │ └──────────────────────────────────┘              │Serviciul de prevenire şi ├───┤ ┌───────┴───────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐              │protecţie în domeniul │ ├───┤ PREŞEDINTE ├───┼───┤Compartiment protecţie civilă │              │securităţii şi sănătăţii în│ │ └───────┬───────┘ │ └──────────────────────────────────┘              │muncă │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐              └───────────────────────────┘ │ │ ├───┤DEPARTAMENT POLITICI ŞI STRATEGII │              ┌───────────────────────────┐ │ ┌─────┴─────┐ │ └──────────────────────────────────┘              │ DEPARTAMENT ECONOMIC ├───┤ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐              └───────────────────────────┘ │ │ │ └───┤DEPARTAMENT ADMINISTRAŢIE GENERALĂ│              ┌───────────────────────────┐ │ │ │ └──────────────────────────────────┘              │ BIROU AUDIT INTERN ├───┤ │ │              └───────────────────────────┘ │ │ │              ┌───────────────────────────┐ │ │ │              │ BIROU ASIGURAREA CALITĂŢII├───┘ │ │              └───────────────────────────┘ │ │                                  ┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐                   ┌──────────────┤VICEPREŞEDINTE├──┘ └──┤VICEPREŞEDINTE├────────┐                   │ └───────────┬──┘ └─┬────────────┘ │         ┌─────────┴─────────┐ │ │ ┌──────────┴─────────┐         │DEPARTAMENT │ │ │ │DEPARTAMENT │         │EVALUARE-AUTORIZARE│ │ ┌────────┐ │ │DISPOZITIVE MEDICALE│         └─────────┬─────────┘ │ │UNITATEA│ │ └──────────┬─────────┘                   │ │ │NUCLEARĂ├──┘ │    ┌──────────────┼─────────────┐ │ └────────┘ │ ┌──┴────────┐ ┌───┴───────┐ ┌───┴─────────┐ │ ┌───────────────┬────────────────┴──┐ │DEPARTAMENT│ │DEPARTAMENT│ │DEPARTAMENT │ │ ┌──────┴────┐ ┌────────┴───────┐ ┌─────────┴───┐ │PROCEDURĂ │ │PROCEDURI │ │LOGISTICĂ ŞI │ │ │DEPARTAMENT│ │DEPARTAMENT │ │DEPARTAMENT │ │NAŢIONALĂ │ │EUROPENE │ │INFORMATICĂ │ │ │TEHNIC │ │EVALUARE UNITĂŢI│ │REGLEMENTARE,│ │ │ │ │ │ŞI GESTIONARE│ │ │LABORATOARE│ │TEHNICO-MEDICALE│ │AUTORIZARE ŞI│ │ │ │ │ │ELECTRONICĂ A│ │ │ │ │ │ │SUPRAVEGHERE │ │ │ │ │ │DATELOR │ │ │ │ │ │ │PIAŢĂ DM │ └───────────┘ └───────────┘ └─────────────┘ │ └───────────┘ └────────────────┘ └─────────────┘         ┌───────────────────────┬────────────┴───────┐         │ │ │         │ ┌─────────┐ ┌───────┴────────────┐ ┌─────┴──────┐         ├───┤Serviciul│ │DEPARTAMENT EVALUARE│ │DEPARTAMENT │         │ │studii │ │ŞI CONTROL CALITATEA│ │INSPECŢIE │         │ │clinice │ │MEDICAMENTULUI │ │FARMACEUTICĂ│         │ └─────────┘ └────────────────────┘ └────────────┘         │ ┌────────────────┐         │ │Serviciul │         │ │farmacovigilenţă│         └───┤şi managementul │             │riscului │             └────────────────┘
  -----