ORDIN nr. 1.326 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.207/2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al Unităţii de politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 25 februarie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Marius Ionuţ Ungureanu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 21 noiembrie 2016.Nr. 1.326.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 142/2016)Componenţa şi atribuţiile Grupului decizionalinterinstituţional desemnat în vederea îndeplinirii criteriilorasociate condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii(Steering Committee)I. ComponenţaPreşedinte - Corina Pop, secretar de statMembri:- Marius Ionuţ Ungureanu, secretar de stat;- Adela Neagoe, secretar general adjunct;- Gheorghe-Radu Ţibichi, preşedinte, Casa Naţională de Sănătate Publică;- Mihai Marius Dan, director general, Institutul Naţional de Sănătate Publică;- Alexandra Cucu, director, Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS) - Institutul Naţional de Sănătate Publică;- Cristian Vlădescu, director general, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB);- Amalia Şerban, director general, Ministerul Sănătăţii;- Mihaela Bardoş, director, Ministerul Sănătăţii;- Bogdan Pană, consilier personal, Ministerul Sănătăţii;- Adrian Gheorghe, consilier, Cancelaria Prim-Ministrului;- Monica Isăilă, manager public, Ministerul Sănătăţii.II. Atribuţii: a) analiza tuturor documentelor înaintate de către grupurile tehnice interinstituţionale; b) aprobarea documentelor prezentate spre analiză şi asupra cărora există consens, în vederea transmiterii lor spre aprobarea ministrului sănătăţii, prin ordin.------