HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” și a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 Se aprobă schema "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha", prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 Se aproba Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă:a) art. 3 alin. (1) și (2) și art. 5 din anexa nr. 1 - Normele metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 18 august 2009;b) anexele nr. 1 și 3 la Normele metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009;c) art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 - Procedura de realizare a serviciilor silvice și de efectuare a controalelor de fond, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Erika Stanciu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 16 noiembrie 2016. Nr. 864.  +  Anexa nr. 1SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2016  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2016