HOTĂRÂRE nr. 45 din 15 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru buna funcţionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la secţiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016  Având în vedere adresele Ministerului Afacerilor Externe nr. F/9.420 din 27 octombrie 2016 şi F/10.176 din 10 noiembrie 2016 prin care se solicită precizări privind modalitatea de aplicare în străinătate a prevederilor art. 22 alin. (6) din Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la lit. c) şi g) din nota la anexa nr. 4 la normele metodologice menţionate,luând în considerare prevederile art. 33, art. 84 alin. (3) lit. c) şi d) şi alin. (4) lit. d) şi e) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,ţinând cont de faptul că din interpretarea logică şi sistematică a prevederilor legale citate rezultă că alegătorii care se prezintă la vot la o secţie de votare din străinătate şi deţin paşapoarte simple, paşapoarte simple electronice ori paşapoarte simple temporare cu menţionarea ţării de domiciliu nu intră în categoria omişilor din listele electorale permanente,observând faptul că alegătorii cu reşedinţa în străinătate care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă din străinătate sunt arondaţi la secţii de votare de pe teritoriul României,având în vedere necesitatea asigurării eficienţei procesului de votare la secţiile de votare din străinătate,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) La secţiile de votare din străinătate, în cazul deosebit menţionat la lit. c) din cadrul notei la formularul prevăzut în anexa nr. 4 la Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu numai alegătorii arondaţi la o altă secţie de votare din străinătate. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) mesajul returnat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) va fi: "Alegătorul ...... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ....... figurează ca arondat la Secţia de votare nr. .... din localitatea ......, statul ...... ." (3) În cazul alegătorului cu reşedinţa în străinătate pentru care mesajul returnat de SIMPV este: "Alegătorul ...... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ...... nu a formulat solicitare de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate.", operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului la vot (ADV) a codului numeric personal în baza înscrierii acestuia în lista electorală suplimentară.  +  Articolul 2 (1) La secţiile de votare din străinătate, în cazul deosebit menţionat la lit. g) din cadrul notei la formularul prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu numai alegătorii care sunt omişi din listele electorale permanente, pentru care mesajul returnat de către SIMPV va fi: "Alegătorul cu CNP ....... nu a formulat solicitare de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate.", fără a conţine numele şi prenumele acestora. (2) În cazul alegătorului cu domiciliul în străinătate care deţine paşaport simplu, paşaport simplu electronic ori paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal în baza înscrierii acestuia în lista electorală suplimentară.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Autorităţii

  Electorale Permanente,

  Marian Muhuleţ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 15 noiembrie 2016.Nr. 45.----